EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Szkolenia efs
zestawienie_logotypow

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

„Fundusze strukturalne
a Prawo zamówień publicznych”

szkolenie dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Ilość osób do przeszkolenia – 300
Realizacja projektu – od 16 listopada 2009r.
Nabór zamknięty.

 

logotypyslask

„Nowoczesne metody i narzędzia w pośrednictwie pracy”

Termin szkolenia:

10 – 11 maja 2010 r.

Miejsce szkolenia:

Wisła

Ilość osób do przeszkolenia:

37 osób

logotypyslask

„Pomoc, obsługa i aktywizacja klientów niepełnosprawnych”

Termin szkolenia:

1. 24 — 25 maja 2010 r.
2. 7 — 8 czerwca 2010 r.

Miejsce szkolenia:

Wisła

Ilość osób do przeszkolenia:

1. 18 osób
2. 18 osób

logotypyslask

„Outplacement”

Termin szkolenia:

1. 14 czerwca 2010 r.
2. – 14 czerwca 2010 r.
3. – 18 czerwca 2010 r.

Miejsce szkolenia:

Katowice

Ilość osób do przeszkolenia:

1. 12 osób
2. 12 osób
3. 12 osób

zestawienie_logotypow

„TWÓJ POMYSŁ, EUROPEJSKIE PIENIĄDZE”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

„Zamówienia publiczne w praktyce dla beneficjentów
RPO WL po nowelizacji PZP”

Szkolenie
przeznaczone dla beneficjentów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2007 – 2013
w Osiach Priorytetowych III – VIII

Ilość osób do przeszkolenia – 150

Uprzejmie informujemy o szczegółowych terminach szkoleń dla poszczególnych grup:
• Grupa 1: 14-15 października 2010 r. (czwartek-piątek)
• Grupa 2: 25-26 października 2010 r. (poniedziałek-wtorek)
• Grupa 3: 27-28 października 2010 r. (środa-czwartek)
• Grupa 4: 4-5 listopada 2010 r. (czwartek – piątek)
• Grupa 5: 8-9 listopada 2010 r. (poniedziałek – wtorek)
• Grupa 6: 22-23 listopada 2010 r. (poniedziałek -wtorek)

Miejsce szkolenia: Restauracja „Browar” – Sala konferencyjna (II piętro), Lublin, ul. Grodzka 15. Wyświetl mapę
ZAKRES SZKOLENIA

I dzień
09:00-10:30 – zajęcia szkoleniowe
• stosowanie Prawa zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej – przedstawienie zaleceń dla beneficjentów.
• praktyczne przykłady podmiotowego i przedmiotowego zakresu ustawy z uwzględnieniem nowelizacji.
10:30-11:00 – serwis kawowy
11:00-12:30 – zajęcia szkoleniowe
• ustalenie wartości szacunkowej zamówienia w przypadku projektów unijnych – sposób dokumentowania
• tryby udzielania zamówień publicznych
12:30-13:30 – obiad
13:30-15:00 – zajęcia szkoleniowe
• specyfikacja istotnych warunków zamówienia – zwrócenie uwagi na aspekty praktyczne.

II dzień
09:00-10:30 – zajęcia szkoleniowe
• umowy w zamówieniach publicznych i ich specyfika. Nowe terminy zawarcia umowy.
10:30-11:00 – serwis kawowy
11:00-12:30 – zajęcia szkoleniowe
• zmiany w zakresie środków ochrony prawnej – konsekwencje związane z likwidacją protestów.
12:30-13:30 – obiad
13:30-15:00 – zajęcia szkoleniowe
• odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• wymierzanie korekt finansowych za naruszenia Prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE,
• metody ustalania wysokości korekt finansowych,
• kontrola udzielania zamówień publicznych.

Szkolenie poprowadzi Pan Ryszard Kociński z ramienia Europejskiego Centrum Ekonomicznego „Prestiż” Sp. z o.o. z Lublina.

Jednocześnie nadmieniamy, że osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione listownie.

Osobą do kontaktu w sprawie szkoleń jest Pani Małgorzata Stojek, tel. (81) 44-16-761, e-mail: malgorzata.stojek@lubelskie.pl.

“Twój pomysł, europejskie pieniądze” Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013