EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Finanse, ekonomia, podatki, rachunkowość
401. BIZNES PLAN W PRAKTYCE OD A DO Z
402. FINANSE FIRMY/URZĘDU DLA KADRY KIEROWNICZEJ
403. OCENA KONDYCJI I WIARYGODNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
404. ANALIZA FINANSOWA ORAZ OCENA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH
405. REMONTY, PLANOWANIE I MONITORING REALIZACJI
406. PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE FINANSOWE W PRAKTYCE
407. CONTROLLING FINANSOWY W FIRMIE – NOWE PODEJŚCIE DO ZASAD WDRAŻANIA I GŁÓWNE NARZĘDZIA
408. WYNAGRODZENIA W TEORII I PRAKTYCE
409. MAJĄTEK TRWAŁY / INWESTYCJE W FIRMIE
410. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
411. INWESTYCJE RZECZOWE W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
412. INWESTYCJE FINASOWE/KAPITAŁOWE W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
413. ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ ORAZ KAPITAŁEM OBROTOWYM W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
414. KREDYT HANDLOWY – ZARZĄDZANIE KREDYTEM KUPIECKIM W DECYZJACH FINANSOWYCH FIRMY
415. ŚRODKI TRWAŁE W PRAKTYCE DLA SŁUŻB TECHNICZNYCH I FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
416. NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE W 2019 ROKU
417. ZASADY UZNAWANIA, WYCENY I UJĘCIA W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ORAZ PREZENTACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2018 ROKU WEDŁUG ZMIAN ZAWARTYCH W KRAJOWYM STANDARDZIE RACHUNKOWOŚCI NR 11 “ŚRODKI TRWAŁE”
418. REKLAMA I MARKETING A ROZLICZENIA PODATKOWE
419. FA VAT OD A DO Z W TEORII I PRAKTYCE
420. INWENTARYZACJA W FIRMIE – ORGANIZACJA, PRZEBIEG, ROZLICZANIE W 2018 ROKU
421. BUDŻET ZADANIOWY W PRAKTYCE
422. PODSTAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH DLA NOWYCH RADNYCH I WÓJTÓW
423. VAT 2019 – 2020 W BUDŻETÓWCE, SPÓŁKACH ORAZ PODMIOTACH PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE – ASPEKTY PRAKTYCZNE