EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Fundusze UE
501. SPECJALISTA OD PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020
502. „OD POMYSŁU DO REALIZACJI”- WARSZTAT APLIKOWANIA O ŚRODKI UNIJNE W LATACH 2014-2020 POD OKIEM EKSPERTA OCENIAJĄCEGO PROJEKTY
503. NOWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA 2014-2020 W UNII EUROPEJSKIEJ SZANSĄ POZYSKANIA ŚRODKÓW PRZEZ POLSKIE URZĘDY, SAMORZĄDY, INSTYTUCJE I PRZEDSIĘBIORCÓW
504. ROZLICZANIE PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W SYSTEMIE SL2014
505. MONITORING, EWALUACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ DLA INSTYTUCJI ORGANIZUJĄCYCH KONKURS
506. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ORAZ ZESPOŁEM PROJEKTOWYM WG NOWYCH ZASAD
507. RÓWNOŚĆ SZANS, NIEDYSKRYMINACJA ORAZ UNIWERSALNE PROJEKTOWANIE W PROJEKTACH Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM.
508. TRÓJKĄT ZALEŻNOŚCI: WYDATKI – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – PROJEKTY
509. INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ICH WYSTĘPOWANIA W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
510. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH POWER I RPO WP 2014-2020
511. POMOC PUBLICZNA W RPO, PROJEKTY INWESTYCYJNE W PERSPEKTYWIE 2014-2020 – PRAKTYKA STOSOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO – szkolenie dla pracowników Urzędów Marszałkowskich oraz agencji wdrażających RPO
512. KONTROLA/AUDYT -WYKRYWANIE I ZWALCZANIE OSZUSTW FINANSOWYCH I KORUPCJI W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
513. POMOC PUBLICZNA – PROJEKTY MIĘKKIE (EFS – WUP, URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE) – PRAKTYKA STOSOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, 2014-2020
514. WERYFIKACJA ORAZ KONTROLA UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ ORAZ DE MINIMIS W SEKTORZE ROLNICTWA ORAZ RYBOŁÓWSTWA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROW, 2014-2020
515. KONTROLA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCIOM I NADUŻYCIOM W PROJEKTACH UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2014-2020
516. PRAKTYCZNE ASPEKTY KONTROLI W SYSTEMIE WDRAŻANIA PO WER I RPO WP 2014-2020
517. PRAKTYCZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH WYMOGÓW W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH 2019