EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Negocjacje, psychologia, zarządzanie
701. ŚWIADOMA I SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ZESPOLE PRACOWNICZYM
702. PROBLEMATYKA MOBBINGU W MIEJSCU PRACY (PRZYCZYNY I SKUTKI) – SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW I KADRY KIEROWNICZEJ.
703. TECHNIKI MEDIACYJNE W PRACY Z TRUDNYM KLIENTEM W INSTYTUCJI ORAZ ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI
704. NEGOCJACJE W HANDLU – PSYCHOLOGIA TRUDNYCH NEGOCJACJI W PRAKTYCE
705. NEGOCJACJE BEZ TAJEMNIC – STANDARDY ŚWIATOWE –ISTOTA, STRATEGIE, ZASADY, TECHNIKI – UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW GWARANTUJĄCE SUKCES URZĘDU/FIRMY NA RYNKU
706. ETYKIETA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
707. ETYKA URZĘDNICZA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I OBSŁUGA INTERESANTÓW
708. KOMUNIKACJA Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ
709. ROLA I ZNACZENIE KOMPETENCJI OSOBISTYCH I SPOŁECZNYCH W ZESPOLE PRACOWNICZYM I PRACY Z KLIENTEM
710. SPOŁECZNE I ZAWODOWE FUNKCJONOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
711. KONFLIKT W MIEJSCU PRACY – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW
712. STRES W PRACY I WYPALENIE ZAWODOWE. POKONYWANIE STRESU W PRACY ORAZ W KONTAKCIE Z KLIENTEM
713. STRES W MIEJSCU PRACY A ZDROWIE- RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ZAWODOWYM
714. STRES PRACOWNIKA I MENEDŻERA PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH ZAWODOWYCH – A ZDROWIE I EFEKTYWNOŚĆ W PRACY
715. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W EFEKTYWNYM ZESPOLE PRACOWNICZYM
716. SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W RELACJACH ZAWODOWYCH URZĘDU / FIRMY
717. UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W GRUPIE I Z GRUPĄ – OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA CZASU PRACY
718. ROZWÓJ OSOBISTY PRACOWNIKA W KONTEKŚCIE WZROSTU JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PRACY
719. TWORZENIE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ORAZ BUDOWANIE I ROZWIJANIE EFEKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW W OPARCIU O PREDYSPOZYCJE, TALENTY I MOCNE STRONY PRACOWNIKÓW
720. ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY I EFEKTYWNOŚCIĄ OSOBISTĄ. UMIEJĘTNOŚĆ SPRAWNEGO DZIAŁANIA POD PRESJĄ CZASU I W SYTUACJACH TRUDNYCH
721. SKUTECZNE WPROWADZANIE ZMIAN W URZĘDZIE /FIRMIE /ORGANIZACJI – ZARZĄDZANIE PROCESEM ZMIANY
722. KREATYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
723. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W FIRMIE / ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ –DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH SKUTECZNEGO KIEROWNIKA/MENEDŻERA
724. SPRAWNA KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ/FIRMIE –DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH
725. SKUTECZNY MENEDŻER – DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH
726. ŚWIADOME I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ORAZ POZAFINANSOWE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ
727. ZARZĄDZANIE PRZEZ MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
728. DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW I ZARZĄDZANIE TRUDNYMI SYTUACJAMI INTERPERSONALNYMI
729. ZARZĄDZANIE PRZEZ OCENIANIE I KONTROLĘ EFEKTÓW PRACY PRACOWNIKÓW W FIRMIE/INSTYTUCJI
730. WYKORZYSTANIE UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH W ZARZĄDZANIU
731. PRAWO PRACY W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
732. UMIEJĘTNE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM.
733. WARSZTATY SKUTECZNEGO I EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM WŁASNYM I PRACOWNIKÓW – SZKOLENIE DLA MENAGERÓW, OSÓB KIERUJĄCYCH ZASOBAMI LUDZKIMI ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZESPOŁACH PRACOWNICZYCH
734. SKUTECZNA KOMUNIKACJA I EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA W ZESPOLE PRACOWNICZYM
735. MOTYWOWANIE SIEBIE I INNYCH DO DZIAŁANIA I ROZWOJU W OBLICZU WYZWAŃ ZAWODOWYCH
736. WYPALENIE ZAWODOWE A ZDROWIE I SKUTECZNOŚC W PRACY – PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKA FIRMY/URZĘDU
737. INTEGRACJA ZESPOŁU PRACOWNICZEGO URZĘDU/FIRMY , KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BUDOWANIA WSPÓŁPRACY, UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ZAŻEGNYWANIA KONFLIKTÓW W GRUPIE PRACOWNIKÓW – SPRAWNY I KOMPETENTNY URZĄD/FIRMA – PRZYJAZNY DLA KLIENTA