EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Obsługa klienta, sprzedaż i marketing
801. STANDARDY I ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ
802. JĘZYK MIGOWY W OBSŁUDZE KLIENTA – KURS PODSTAWOWY OBSŁUGI KLIENTA Z WADĄ SŁUCHU
803. KURS JĘZYKA MIGOWEGO – ROZSZERZONE SŁOWNICTWO J.MIGOWEGO NIEZBĘDNE DO OBSŁUGI KLIENTÓW Z WADĄ SŁUCHU
804. PRACA W RODZINIE I WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, W TYM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
805. METODY KOMUNIKACJI, STANDARDY ZACHOWANIA SIĘ I ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ/FIRMIE
806. PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTÓW / INTERESANTÓW W SYTUACJACH TRUDNYCH
807. OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA – PROFESJONALIZM W OBSŁUDZE KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ INSTYTUCJONALNEGO
808. OBSŁUGA KLIENTA W URZĘDZIE / FIRMIE – NOWOCZESNE PODEJŚCIE GWARANTUJĄCE SUKCES
809. ŚWIADOME ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W PRACY Z KLIENTEM, W SYTUACJACH STRESOWYCH ORAZ TRUDNYCH
810. ZESPOŁOWA OBSŁUGA KLIENTA -ZESPÓŁ JAKO SYSTEM W OBSŁUDZE KLIENTA. KSZTAŁTOWANIE POSTAWY WSPÓŁPRACY I WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EFEKTY ZESPOŁU I FIRMY
811. SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ PRZY DUŻEJ KONKURENCJI RYNKOWEJ
812. TRENER – LIDER INNOWACYJNYCH METOD SPRZEDAŻY USŁUG I PRODUKTÓW
813. E-MARKETING – NOWOCZESNA I SKUTECZNA FORMA MARKETINGU
814. SKUTECZNY MARKETING – UTRZYMAĆ SIĘ NA RYNKU I POZYSKAĆ NOWYCH KLIENTÓW
815. PUBLIC RELATIONS W INSTYTUCJI/FIRMIE
816. REKLAMA/MARKETING -AUTOR TEKSTÓW I SLOGANÓW REKLAMOWYCH – COPYWRITER
817. SKUTECZNA SPRZEDAŻ – EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE TECHNIK OBSŁUGI KLIENTA W SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY
818. KREOWANIE WIZERUNKU URZĘDU/FIRMY
819. REKLAMA I MARKETING A ROZLICZENIA PODATKOWE
820. PROFESJONALNA OBSŁUGA PACJENTA W PLACÓWCE MEDYCZNEJ. ZNACZENIE JAKOŚCI OBSŁUGI PACJENTA DLA WIZERUNKU PLACÓWKI I PRACOWNIKÓW