EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Ochrona środowiska
901. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – PRAWO I PRAKTYKA W 2019 ROKU
903. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA – ZAPOBIEGANIE – PRAWO I PRAKTYKA
904. OCHRONA I REKULTYWACJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH