EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Windykacja
1701. SKUTECZNE METODY ZABEZPIECZANIA I EGZEKUCJI WIERZYTELNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH. NARZĘDZIA POPRAWY ŚCIĄGALNOŚCI.
1702. WINDYKACJA SĄDOWA I KOMORNICZA PIENIĘŻNYCH NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH ORAZ FIRMACH PO ZMIANACH PRZEPISÓW
1703. POSTĘPOWANIE I EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA DOTYCZĄCA ZWROTU ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH – PRAWA I OBOWIĄZKI WIERZYCIELA
1704. WINDYKACJA W URZĘDZIE / FIRMIE OD A DO Z, CZYLI JAK SAMODZIELNIE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM I UPOMINAWCZYM
1705. NOWA USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH ORAZ O KOSZTACH KOMORNICZYCH OD 01.01.2019 R.
1706. ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ, POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UMORZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI. SKUTECZNA WINDYKACJA I EGZEKUCJA NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ
1707. POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE W PUP PO NOWELIZACJACH PRZEPISÓW
1708. DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PO ZMIANIE USTAWY O KOMORNIKACH SĄDOWYCH – ASPEKTY KOSZTOWE
1709. WINDYKACJA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH PO ZMIANIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH I KOMORNIKACH SĄDOWYCH
1710. DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH PO ZMIANIE USTAWY O KOMORNIKACH SĄDOWYCH. KOSZTY POSTĘPOWAŃ O OPRÓŻNIENIE LOKALI.
1711. DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PO ZMIANIE USTAWY O KOMORNIKACH SĄDOWYCH
1712. NOWA USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH ORAZ O KOSZTACH KOMORNICZYCH