EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

DOTACJA, REFUDNACJA OD PODSTAW

DOTACJA, REFUDNACJA OD PODSTAW. DOTACJA  NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, REFUNDACJA KOSZTÓW STANOWISKA PRACY WNIOSEK, UMOWA, ROZLICZENIE, REALIZACJA I ZAKOŃCZENIE UMOWY. DOBÓR ODPOWIEDNIEJ FORMY ZABEZPIECZENIA UMOWY

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

Dowolna data w 2023 r.

1.Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

290,00zł

+23%VAT

25 wrzesień

2023r.
w godz. 08:30-12:30

2.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

18 październik

2023r.
w godz. 08:30-12:30

3.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

15 listopad

2023r.
w godz. 08:30-12:30

4.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

06 grudzień

2023r.
w godz. 08:30-12:30

5.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

Cel szkolenia – szkolenie jest skierowane do pracowników, którzy początkują w tematyce dotacji i refundacji. Dotacja i refundacja zostaną omówione  od strony praktycznej i przystępnej dla osób, które zajmują się tymi formami wsparcia. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z wybranymi wzorami dokumentów wytwarzanych w procesie udzielania dotacji i refundacji.

Prowadzący : Absolwentka prawa administracyjnego UMCS, pracownik urzędu pracy z długoletnim  stażem pracy, od kilkunastu lat pełniący funkcję  kierownika referatu, praktyk w zakresie realizacji poszczególnych form wsparcia. Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu realizacji instrumentów rynku pracy.

Program szkolenia:

  1. Złożenie wniosku – niezbędne elementy, osoby uprawnione do złożenia wniosku, procedury naboru;
  2. Ocena merytoryczna i formalna wniosku – weryfikacja w dostępnych rejestrach;
  3. Ocena wniosku przez Komisję – powołanie Komisji, zasady pracy Komisji;
  4. Propozycja zawarcia umowy – niezbędne elementy;
  5. Negocjowanie warunków umowy, właściwe formułowanie komparycji i treści umów,  dobór odpowiedniej formy zabezpieczenia zwrotu dotacji;
  6. Umowa – zapisy umowy, realizacja, kontrola realizacji umowy;
  7. Rozliczanie wydatkowania dotacji i refundacji,  podatek VAT;
  8. Monitorowanie i zakończenie umowy;
  9. Wypowiedzenie umowy- żądanie zwrotu środków, dochodzenie zwrotu środków;
  10. Studium przypadku, dyskusja

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa