EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

REALIZACJA BONU ZATRUDNIENIOWEGO

REALIZACJA BONU ZATRUDNIENIOWEGO W PRAKTYCE URZĘDÓW PRACY W 2023 ROKU, ZASTOSOWANIE ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY DE MINIMIS PRZY REALIZACJI WW. INSTRUMENTU

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

26 wrzesień

2023r. w godz. 08:30-12:30

1.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

24 październik

2023r. w godz. 08:30-12:30

2.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

21 listopad

2023r. w godz. 08:30-12:30

3.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

12 grudzień

2023r. w godz. 08:30-12:30

4.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

Cele szkolenia: zapoznanie z przepisami oraz praktyczną  realizacją bonu zatrudnieniowego w praktyce urzędów pracy w 2023 roku, zastosowaniem zasad przyznawania pomocy de minimis przy realizacji ww. instrumentu.

Prowadzący szkolenie: Praktyk PSZ, z wieloletnim doświadczeniem w PUP oraz prowadzeniu szkoleń z tej tematyki.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe przepisy prawne regulujące organizację bonu zatrudnieniowego przez Urzędy Pracy, wyjaśnienia ministerialne, interpretacje.

2. Rozpatrywanie wniosków – pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Zawieranie umów/porozumień – przykładowe komparycje umów cywilno-prawnych.

4. Weryfikacja wystąpienia okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy, środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy.

5. Obowiązek Pracodawcy w kwestii dokonywania zgłoszeń w przypadku zatrudnienia obywatela Ukrainy.

6. Monitoring i kontrola umów/porozumień.

7. ZUS U1, U2, U7n– weryfikacja oświadczeń oraz okresu zatrudnienia.

8. Dokonywanie refundacji:

– metodologia wyliczania miesięcznych refundacji.

– przykład rozliczenia refundacji za niepełny miesiąc.

– wyliczenie refundacji z uwzględnieniem zwolnień lekarskich.

– dokumenty niezbędne do dokonania refundacji.

– termin składania wniosków o refundację wraz z dokumentacją.

9. Rozwiązywanie umów/porozumień i zwrot przyznanych środków.

10. Współpraca z Pracodawcami – typowe trudności, problemy, prawidłowe wzorce postępowania.

11. Pomoc de minimis – podstawowe zagadnienia związane z jej udzielaniem, dyskontowanie pomocy de minimis.

12. Przekazywanie sprawozdań wg aplikacji SHRiMP2, terminy przekazywania sprawozdań i korekt.

13. Skuteczność i efektywność zatrudnieniowa.

14. Współpraca międzystanowiskowa przy realizacji ww. instrumentów rynku pracy.

15. Nieprawidłowości i trudności charakterystyczne w praktyce Urzędów Pracy na przykładzie własnych doświadczeń ale również na podstawie wyników kontroli.

16. Wymiana doświadczeń.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa