EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
03UP. TEST RYNKU PRACY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM- INFORMACJA STAROSTY

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z procesem realizacji oferty pracy zgłoszonej w celu uzyskania informacji starosty. Począwszy od przyjęcia oferty pracy, wprowadzenia do systemu SyriuszSTD i upowszechnienia. Uczestnicy zaznajomią się z funkcją „selekcji złożonej” oprogramowania SyriuszSTD, dzięki której poznają tajniki skutecznych i trafnych doborów kandydatów. Omówiony zostanie proces „testu rynku pracy” krok po kroku, zaczynając od analizy oferty, oceny wymagań i wynagrodzenia, rekrutacji kandydatów oraz samo wydanie informacji starosty. Zostaną również omówione „trudne przypadki” informacji starosty na podstawie konkretnych przykładów.

Prowadzący: Kamil Kulawiec, magister psychologii, doradca zawodowy. Pracownik Urzędu Pracy z 14 letnim doświadczeniem. Wieloletni koordynator zespołów ds. poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz zespołu ds. obsługi pracodawców. Osoba posiadająca wiedzę praktyczną, doświadczenie trenerskie oraz charakteryzująca się nieszablonowym podejściem do omawianych zagadnień.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przyjęcie i upowszechnienie oferty pracy. Negocjacje z pracodawcą.
 2. „Odpowiednia oferta pracy” – czym jest?. Dobór kandydatów do oferty pracy w oparciu o proces „selekcji złożonej” oprogramowania SyriuszSTD.
 3. Realizacja ofert pracy w okresie panującego COVID-19.
 4. Informacja starosty jako „test rynku pracy”.
  a. Weryfikacja i terminowa realizacja oferty.
  b. Ocena wymagań i wynagrodzenia wskazanego w ofercie pracy.
  c. Proces rekrutacji kandydatów.
  d. Sytuacje kiedy istnieje możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych.
 5. Zasady rozpatrywania informacji starosty przez wojewodę.
 6. Zawody zwolnione z „testu rynku pracy”.
 7. Studium przypadku (proste stanowiska, pomoc rolnika, rekrutacje, możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych itp.).
 8. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.