EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

TEST RYNKU PRACY

TEST RYNKU PRACY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM-INFORMACJA STAROSTYPROJEKTOWANE ZMIANY

[wptb id="6621" not found ]

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z procesem realizacji oferty pracy zgłoszonej w celu uzyskania informacji starosty. Począwszy od przyjęcia oferty pracy, wprowadzenia do systemu SyriuszSTD i upowszechnienia. Uczestnicy zaznajomią się z funkcją „selekcji złożonej” oprogramowania SyriuszSTD, dzięki której poznają tajniki skutecznych i trafnych doborów kandydatów. Omówiony zostanie proces „testu rynku pracy” krok po kroku, zaczynając od analizy oferty, oceny wymagań i wynagrodzenia, rekrutacji kandydatów oraz samo wydanie informacji starosty. Zostaną również omówione „trudne przypadki” informacji starosty na podstawie konkretnych przykładów. Ponadto zostaną przedstawione planowane zmiany w teście rynku pracy.

Prowadzący: magister psychologii, doradca zawodowy. Pracownik Urzędu Pracy z 14 letnim doświadczeniem. Wieloletni koordynator zespołów ds. poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz zespołu ds. obsługi pracodawców. Osoba posiadająca wiedzę praktyczną, doświadczenie trenerskie oraz charakteryzująca się nieszablonowym podejściem do omawianych zagadnień.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przyjęcie i upowszechnienie oferty pracy. Negocjacje z pracodawcą.
 2. „Odpowiednia oferta pracy” – czym jest?. Dobór kandydatów do oferty pracy w oparciu o proces „selekcji złożonej” oprogramowania SyriuszSTD.
 3. Realizacja ofert pracy w okresie panującego COVID-19.
 4. Informacja starosty jako „test rynku pracy”.
  a. Weryfikacja i terminowa realizacja oferty.
  b. Ocena wymagań i wynagrodzenia wskazanego w ofercie pracy.
  c. Proces rekrutacji kandydatów.
  d. Sytuacje kiedy istnieje możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych.
 5. Zasady rozpatrywania informacji starosty przez wojewodę.
 6. Zawody zwolnione z „testu rynku pracy”.
 7. Studium przypadku (proste stanowiska, pomoc rolnika, rekrutacje, możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych itp.).
 8. Projektowane zmiany w teście rynku pracy.
 9. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa