EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ZAMÓWIENIA ONLINE 2020 W OKRESIE COVID-19 – NOWE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ZASADNICZA ZMIANA SYSTEMU ZAMÓWIEŃ, ZAMÓWIENIA W OKRESIE COVID-19

ZAMÓWIENIA ONLINE 2020 W OKRESIE COVID-19 – NOWE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ZASADNICZA ZMIANA SYSTEMU ZAMÓWIEŃ, ZAMÓWIENIA W OKRESIE COVID-19

 

Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
22 lipiec 2020r.
środa w godz.11:00-15:00
1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
05 sierpień 2020r.
środa w godz.11:00-15:00
2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
27 sierpień 2020r.
czwartek w godz.11:00-15:00
3.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
16 wrzesień 2020r.
środa w godz.11:00-15:00
4.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00zł +23%VAT

Cele szkolenia: uzyskanie wiedzy dotyczącej obecnego Prawa zamówień publicznych w szczególności w okresie COVID -19, zmiany systemowej uchwalonego Prawa zamówień publicznych w zakresie małych zamówień, zamówień do progów unijnych, nowych obowiązków instytucji zamawiających nie stosujących obecnie ustawy PZP, RODO, dostępności cyfrowej, a także w zakresie elektronizacji zamówień. Szkolenie skierowane do jednostek publicznych wydatkujących środki publiczne np. urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej

Prowadzący: – 21 lat stażu w zakresie stosowania prawa zamówień, konsultant i członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. w tym administracja samorządowa i rządowa, organizacje pozarządowe, wykształcenie wyższe prawnicze, certyfikowany Project manager – IPMA Polska Level D Certyfikat nr 286/2009, auditor wewnętrzny (ISO) zaświadczenie nr AW/2557/10, doświadczenie zawodowe w tematyce szkolenia, wieloletnie doświadczenie w zamówieniach publicznych (od 1999r.) oraz we wdrażaniu projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (od 2004r.), prowadzi szkolenia od 11 lat.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Nowa ustawa PZP- zupełnie nowe podejście, założenia, systematyka, wyzwania
2. Małe zamówienia w obecnym i nowym Prawie zamówień publicznych. Progi: 50 000 zł, 30 000 euro, 130 000 zł. Złotówki czy euro ?
3. Zasady udzielania zamówień w nowym PZP. Zamówienia klasyczne.
4. Zamówienia bagatelne.
5. Szacowanie wartości zamówienia. Podział zamówienia, dozwolony, zabroniony? Zamówienia udzielane w częściach.
6. Planowanie zamówień. Roczny plan zamówień publicznych. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Regulamin małych zamówień publicznych.
8. Rozszerzenie dotychczasowych obowiązków instytucji publicznych w nowej ustawie PZP. Ustawa o finansach publicznych.
9. Tryb podstawowy w zamówieniach poniżej progów unijnych.
10. Specustawa COVID-19 w zakresie zamówień publicznych.
11. Zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego w okresie COVID-19.
12. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Obecne i nowe rozwiązania w zakresie zamówień o mniejszej wartości.
13. Elektronizacja zamówień publicznych. Przegląd uregulowań w zakresie narzędzi elektronicznych w systemie prawa.
14. Dostępność cyfrowa-nowe obowiązki od 2020.
15. RODO w zamówieniach publicznych- nowe obowiązki od 2019.
16. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 743 90 80, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa