EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE – BARDZO WAŻNE ZMIANY

238. DOTACJE, REFUNDACJE STANOWISK PRACY PO ZMIANIE PRZEPISÓW W 2017, PFRON ORAZ ZWROT VAT. REALIZACJA ZAWIERANYCH UMÓW Z UWZGLĘDNIENIEM WYTYCZNYCH POKONTROLNYCH W ZAKRESIE REALIZACJI TYCH FORM AKTYWIZACJI. AKTUALNY STAN PRAWNY, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA PRACOWNIKÓW PUP

https://eceprestiz.pl/szkolenie/238-dotacje-refundacje-stanowisk-pracy-po-zmianie-przepisow-w-2017-pfron-oraz-zwrot-vat-realizacja-zawieranych-umow-z-uwzglednieniem-wytycznych-pokontrolnych-w-zakresie-realizacji-tych-form-aktywi/