EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Zakres Tematyczny

Zakres tematyczny szkoleń i doradztwa

 • kontrola wewnętrzna/ audyt wewnętrzny w firmach i urzędach administracji publicznej
 • kontrola zewnętrzna prowadzona przez urzędy pracy
 • podatki/VAT, PIT, CIT/ i rachunkowość
 • finanse firmy/ocena, controlling, analiza/
 • sekretariat/biuro
 • wizerunek pracownika nowoczesnej firmy
 • biznesplany i opracowywanie programów rozwoju i programów naprawczych
 • audyt personalny – bilans kompetencji i opracowywanie projektów szkoleniowych
 • dobór personelu
 • opis stanowisk pracy ryzyko zawodowe
 • prawo pracy, wynagrodzenia, czas pracy
 • problematyka mobbingu- psychologia i prawo
 • treningi antystresowe
 • układy zbiorowe pracy- tworzenie i pomoc w negocjowaniu
 • sporządzanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków UE na potrzeby szkoleniowe, inwestycyjne i rozwojowe
 • rozliczanie inwestycji
 • MSR/MSSF – US GAAP
 • ocena kondycji finansowej firmy
 • transport towarów niebezpiecznych /drogowy i kolejowy/ ,czas pracy kierowców oraz obsługa tachografów
 • negocjacje i sprzedaż
 • instrukcje zakładowe i regulaminy
 • zarządzanie kadrami i kształtowanie umiejętności przywódczych
 • zarządzanie czasem i informacją przyszłości
 • System Zarządzania Jakością ISO
 • etykieta w biznesie i nie tylko
 • handel patentami i ochrona praw autorskich
 • profesjonalna obsługa klienta
 • profesjonalna obsługa klienta niepełnosprawnego
 • zagrożenia i perspektywy dla polskich przedsiębiorstw w obliczu światowego kryzysu na rynku finansowym i gospodarczym
 • wszystkie szkolenia bhp
 • ewaluacja szkoleń i projektów
 • zagadnienia makro i mikroekonomiczne
 • analiza i ocena ryzyka w warunkach niepewności spowodowanej kryzysem gospodarczy i nie tylko
 • instrumenty rynku pracy
 • psychologia i socjologia pracy
 • księgowość
 • obsługa kas fiskalnych
 • kasjer walutowy
 • zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • inwestycje i fundusze inwestycyjne