EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Szkolenia Kilkudniowe Gwarantowane

SZKOLENIA GWARANTOWANE W NAJBLIŻSZYM CZASIE

Tematy oraz terminy szkoleń gwarantowanych są na bieżąco aktualizowane w miarę napływu zgłoszeń.


LIPIEC 2024


TORUŃ 24-26.07.2024 r.

106/24 ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY W ROKU 2024R. WPŁYW PRZEDŁUŻAJĄCEJ SIĘ WOJNY W UKRAINIE NA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. NAJNOWSZE PROPOZYCJE ZMIAN W PRZEPISACH DOT. DOSTĘPU DO POLSKIEGO RYNKU PRACY

710/24 ROLA I ZNACZENIE MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIM

144/24 SKUTECZNA AKTYWIZACJA KLIENTÓW URZĘDÓW PRACY, W TYM OSÓB PONIŻEJ 30 LAT I POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA

189/24 ZMIANY W 2024 ROKU W USTAWIE O RYNKU PRACY I SŁUŻBACH ZATRUDNIENIA – OMÓWIENIE ISTOTNYCH ZMIAN W FUNKCJONOWANIU URZĘDÓW PRACY NA PODSTAWIE PROJEKTU ZMIANY USTAWY W 2024 ROKU

Pozostałe terminy i tematy – w trakcie kompletowania grup. – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj


ZAKOPANE 05-07.08.2024 r.

520/24 ZASADY HORYZONTALNE W PROJEKTACH EFS+ PERSPEKTYWA 2021-2027 Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW KONWENCJI ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KARTY PRAW PODSTAWOWYCH UE

189/24 ZMIANY W 2024 ROKU W USTAWIE O RYNKU PRACY I SŁUŻBACH ZATRUDNIENIA – OMÓWIENIE ISTOTNYCH ZMIAN W FUNKCJONOWANIU URZĘDÓW PRACY NA PODSTAWIE PROJEKTU ZMIANY USTAWY W 2024 ROKU

Pozostałe terminy i tematy – w trakcie kompletowania grup. – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj


KRAKÓW 19-21.08.2024 r.

06/24 PROCEDURY POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO W PRAKTYCE W 2024 R. – DOSKONALENIE WARSZTATU KONTROLERSKIEGO

714/24 STRES W MIEJSCU PRACY A ZDROWIE- RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ZAWODOWYM

189/24 ZMIANY W 2024 ROKU W USTAWIE O RYNKU PRACY I SŁUŻBACH ZATRUDNIENIA – OMÓWIENIE ISTOTNYCH ZMIAN W FUNKCJONOWANIU URZĘDÓW PRACY NA PODSTAWIE PROJEKTU ZMIANY USTAWY W 2024 ROKU

Pozostałe terminy i tematy – w trakcie kompletowania grup. – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj


ZAKOPANE 20-23.08.2024 r.

126/24 REALIZACJA PRAC INTERWENCYJNYCH i ROBÓT PUBLICZNYCH W PRAKTYCE URZĘDÓW PRACY W 2024 ROKU, METODOLOGIA ROZLICZANIA REFUNDACJI MIESIĘCZNYCH i ZA CO-DRUGI MIESIĄC. ZASTOSOWANIE ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY DE MINIMIS PRZY REALIZACJI WW. INSTRUMENTÓW.

189/24 ZMIANY W 2024 ROKU W USTAWIE O RYNKU PRACY I SŁUŻBACH ZATRUDNIENIA – OMÓWIENIE ISTOTNYCH ZMIAN W FUNKCJONOWANIU URZĘDÓW PRACY NA PODSTAWIE PROJEKTU ZMIANY USTAWY W 2024 ROKU

Pozostałe terminy i tematy – w trakcie kompletowania grup. – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj