EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Szkolenia Kilkudniowe Gwarantowane

SZKOLENIA GWARANTOWANE W NAJBLIŻSZYM CZASIE

Tematy oraz terminy szkoleń gwarantowanych są na bieżąco aktualizowane w miarę napływu zgłoszeń.


KWIECIEŃ 2024


Zakopane 22-24.04.2024 r.

133/24 SYSTEM KANCELARYJNO – ARCHIWALNY – OBIEG DOKUMENTÓW Z ZAKRESU REALIZACJI FUNDUSZU PRACY ORAZ WYDATKOWANIA POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW W URZĘDZIE PRACY W 2024 R.

138/24 SKUTECZNA AKTYWIZACJA I ADAPTACJA KLIENTÓW DO ZMIAN PRZEZ POŚREDNIKA PRACY I DORADCĘ ZAWODOWEGO PUP

158/24 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2024 ROKU – NOWE PRZEPISY I PRAKTYKA PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW Z UWZGLEDNIENIEM REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

1204/24 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – NOWE PRZEPISY I PRAKTYKA PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW Z UWZGLEDNIENIEM REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

1216/24 ODPOWIEDZIALNOŚC Z TYTUŁU NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Pozostałe terminy i tematy – w trakcie kompletowania grup. – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj


MAJ 2024


Toruń 08-10.05.2024 r.

101/24 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ ZGODNIE Z USTAWĄ O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (DZ. U. Z 2023R., POZ. 735 Z PÓŹN. ZM.) W OPARCIU O NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

106/24 ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY W ROKU 2024R. WPŁYW PRZEDŁUŻAJĄCEJ SIĘ WOJNY W UKRAINIE NA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. NAJNOWSZE PROPOZYCJE ZMIAN W PRZEPISACH DOT. DOSTĘPU DO POLSKIEGO RYNKU PRACY

105/24 ZATRUDNIANIE I POBYT CUDZOZIEMCÓW W 2024 ROKU. SPECJALNE ROZWIĄZANIA DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z WOJNĄ. PROPOZYCJA ZMIAN- OMÓWIENIE PRZEPISÓW PROJEKTU NOWEJ USTAWY O ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW.

110/24 BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W RÓŻNORODNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ OSÓB BEZROBOTNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ UCHODŹCÓW.

119/24 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY W 2024R.- PRAKTYCZNE KOMPENDIUM WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW PSZ

128/24 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW NIEKONKURENCYJNYCH PUP WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS+

1705/24 PROFESJONALNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI WUP ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ZABEZPIECZENIA I PRZENIESIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI PO NOWELIZACJI USTAWY

Pozostałe terminy i tematy – w trakcie kompletowania grup. – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj


Sopot / Gdańsk / Gdynia 13-15.05.2024 r.

110/24 BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W RÓŻNORODNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ OSÓB BEZROBOTNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ UCHODŹCÓW.

120/24 EKONOMIA SPOŁECZNA 2024r. – PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE, INSTRUMENTY WSPRACIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I ŚRODKÓW PFRON

124/24 INSTRUMENTY RYNKU PRACY W 2024 R. – ZASADY PRZYZNAWANIA, ORGANIZACJI I MONITOROWANIA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW

125/24 JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY – OD WNIOSKU DO ZAKOŃCZENIA UMOWY; DOBÓR ODPOWIEDNIEJ FORMY ZABEZPIECZENIA UMOWY, ROZLICZANIE PODATKU VAT, POMOC DE MINIMIS

117/24 KOMPLEKSOWA I PROFESJONALNA WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCĄ – STRATEGICZNYM KLIENTEM URZĘDU PRACY W ŚWIETLE NOWYCH WYZWAŃ W 2024 R.

151/24 PFRON- AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- REALIZACJA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 ROKU O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY UDZIELANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

101/24 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ ZGODNIE Z USTAWĄ O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (DZ. U. Z 2023R., POZ. 735 Z PÓŹN. ZM.) W OPARCIU O NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

502/24 KONTROLA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCIOM I NADUŻYCIOM W PROJEKTACH UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2021-2027

1228/24 AKTUALNE I PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE OCHRONY SYGNALISTÓW W POLSCE – STAN PRAWNY W 2024 ROKU

Pozostałe terminy i tematy – w trakcie kompletowania grup. – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj


Zakopane 20-22.05.2023 r.

109/24 KOMPETENCJE CYFROWE – ROZWIĄZANIA USTAWOWE ORAZ INNOWACYJNE PODEJŚCIE W PRAKTYCE UP 2024 ROKU – PRZEPROWADZENIE BADANIA ONLINE Z AUTOMATYCZNYM ZLICZANIEM WYNIKÓW I ZAPISEM W BAZIE DANYCH

166/24 TRENER DORADZTWA ŻYCIOWEGO I ZAWODOWEGO – METODA TSR

Pozostałe terminy i tematy – w trakcie kompletowania grup. – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj


Wrocław 22-24.05.2024 r.

101/24 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ ZGODNIE Z USTAWĄ O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (DZ. U. Z 2023R., POZ. 735 Z PÓŹN. ZM.) W OPARCIU O NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

102/24 ROLA I ZADANIA DZIAŁU EWIDECJI I REJESTRACJI W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY – OD REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ PO UTRATĘ STAUSU BEZROBOTNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

Pozostałe terminy i tematy – w trakcie kompletowania grup. – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj


Kraków 27-29.05.2024 r.

110/24 BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W RÓŻNORODNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ OSÓB BEZROBOTNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ UCHODŹCÓW.

Pozostałe terminy i tematy – w trakcie kompletowania grup. – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj


CZERWIEC 2024

Kraków 10-12.06.2024 r.

109/24 KOMPETENCJE CYFROWE – ROZWIĄZANIA USTAWOWE ORAZ INNOWACYJNE PODEJŚCIE W PRAKTYCE UP 2024 ROKU – PRZEPROWADZENIE BADANIA ONLINE Z AUTOMATYCZNYM ZLICZANIEM WYNIKÓW I ZAPISEM W BAZIE DANYCH

813/24 PUBLIC RELATIONS W INSTYTUCJI/FIRMIE

Pozostałe terminy i tematy – w trakcie kompletowania grup. – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj


Sopot 17-19.06.2024 r.

118/24 ADEKWATNA I SYSTEMOWA OBSŁUGA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I INSTYTUCJONALNEGO PRZEZ DORADCĘ KLIENTA W 2024 ROKU – WARSZTAT WZMACNIAJĄCY KOMPETENCJE POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTÓW DS.PROJEKTÓW I PROGRAMÓW

145/24 ELEMENTY PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA POŚREDNIKÓW PRACY/DORADCÓW DS. ZATRUDNIENIA PUP

187/24 PORADNICTWO GRUPOWE / BILANS KOMPETENCJI – INSPIRACJE DORADCY W PORADNICTWIE GRUPOWYM ORAZ BILANS KOMPETENCJI

Pozostałe terminy i tematy – w trakcie kompletowania grup. – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj