EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Szkolenia Kilkudniowe Gwarantowane

SZKOLENIA GWARANTOWANE W NAJBLIŻSZYM CZASIE

Tematy oraz terminy szkoleń gwarantowanych są na bieżąco aktualizowane w miarę napływu zgłoszeń.


WRZESIEŃ 2023


Sopot 25-27.09.2023 r.

Tematy szkoleń:

102/23 KOMPETENCJE CYFROWE W PROCESIE OBSŁUGI OSÓB BEZROBOTNYCH – ROZWIĄZANIA USTAWOWE ORAZ INNOWACYJNE PODEJŚCIE W PRAKTYCE UP 2023 ROKU – BADANIE ONLINE Z ZASTOSOWANIEM ANKIET MINISTERIALNYCH ZE ZLICZANIEM WYNIKÓW I ZAPISEM W BAZIE DANYCH

103/23 BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W RÓŻNORODNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ OSÓB BEZROBOTNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ UCHODŹCÓW

1203/23 PRAWO PRACY ORAZ ZFŚS W URZĘDACH ADMINISTRACJI ORAZ JST W 2023 ROKU

1208/23 KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW

1210/23 DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE – ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

402/23 PODATEK VAT W PRZEPISACH I PRAKTYCE 2023 ROKU

119/23 ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY W 2023 R. PROCEDURY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W NOWYCH PRZEPISACH I PROPOZYCJACH ZMIAN.

105/23 ORGANIZACJA SZKOLEŃ PRZEZ URZĘDY PRACY W PRAKTYCE W 2023 ROKU

178/23 PRACE INTERWENCYJNE i ROBOTY PUBLICZNE W 2023 ROKU – REALIZACJA PRAC INTERWENCYJNYCH i ROBÓT REALIZACJA PRAC INTERWENCYJNYCH i ROBÓT PUBLICZNYCH W PRAKTYCE URZĘDÓW PRACY W 2023 ROKU, METODOLOGIA ROZLICZANIA REFUNDACJI MIESIĘCZNYCH i ZA CO-DRUGI MIESIĄC. ZASTOSOWANIE ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY DE MINIMIS PRZY REALIZACJI WW. INSTRUMENTÓW

135/23 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW NIEKONKURENCYJNYCH PUP WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS+

114/23 INSTRUMENTY RYNKU PRACY W 2023 R. – ZASADY PRZYZNAWANIA, ORGANIZACJI I MONITOROWANIA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

125/23 EFEKTYWNE ŚWIADCZENIE USŁUG RYNKU PRACY PRZEZ POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO ORAZ SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH ORAZ PROJEKTOWANYCH ZMIAN

171/23 STAŻE W 2023- REALIZACJA STAŻY W PRAKTYCE URZĘDÓW PRACY

Pozostałe terminy i tematy – w trakcie kompletowania grup. – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj


Zakopane 25-27.09.2023 r.

Tematy szkoleń:

102/23 KOMPETENCJE CYFROWE W PROCESIE OBSŁUGI OSÓB BEZROBOTNYCH – ROZWIĄZANIA USTAWOWE ORAZ INNOWACYJNE PODEJŚCIE W PRAKTYCE UP 2023 ROKU – BADANIE ONLINE Z ZASTOSOWANIEM ANKIET MINISTERIALNYCH ZE ZLICZANIEM WYNIKÓW I ZAPISEM W BAZIE DANYCH

142/23 SYSTEM KANCELARYJNO – ARCHIWALNY – OBIEG DOKUMENTÓW Z ZAKRESU REALIZACJI FUNDUSZU PRACY ORAZ WYDATKOWANIA POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW W URZĘDZIE PRACY -STAN PRAWNY 2023 R.

144/23 TECHNIKI NEGOCJACJI DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU W OSIĄGANIU SUKCESU W PRACY Z KLIENTAMI I PRACODAWCAMI

105/23 ORGANIZACJA SZKOLEŃ PRZEZ URZĘDY PRACY W PRAKTYCE W 2023 ROKU

114/23 INSTRUMENTY RYNKU PRACY W 2023 R. – ZASADY PRZYZNAWANIA, ORGANIZACJI I MONITOROWANIA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

135/23 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW NIEKONKURENCYJNYCH PUP WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS+

194/23 MOTYWOWANIE DOSTOSOWANE DO TYPU OSOBOWOŚCI – JAK SKUTECZNIE MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE/FIRMIE

Pozostałe terminy i tematy – w trakcie kompletowania grup. – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj


PAŹDZIERNIK 2023


Toruń 04-06.10.2023 r.

Tematy szkoleń:

102/23 KOMPETENCJE CYFROWE W PROCESIE OBSŁUGI OSÓB BEZROBOTNYCH – ROZWIĄZANIA USTAWOWE ORAZ INNOWACYJNE PODEJŚCIE W PRAKTYCE UP 2023 ROKU

103/23 BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W RÓŻNORODNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ OSÓB BEZROBOTNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ UCHODŹCÓW.

1006/23 TRENER PRACY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – WSPIERANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WYBORZE, ZNALEZIENIU I UTRZYMANIU PRACY NA OTWARTYM RYNKU METODĄ ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO

704/23 TECHNIKI MEDIACYJNE W PRACY Z TRUDNYM KLIENTEM W INSTYTUCJI ORAZ ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

27/23 KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE KONTROLERA/AUDYTORA A EFEKTYWNOŚĆ I SPRAWNOŚĆ KONTROLI/AUDYTU

1221/23 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W ŚWIETLE USTAWY KPA WRAZ Z MAKSYMALNYM WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ: E-DORĘCZENIA/ E-PUAP/ PUE ZUS ORAZ PLATFORMY PRACA.GOV.PL

135/23 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW NIEKONKURENCYJNYCH PUP WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS+

108/23 E-DORĘCZENIA – ZMIANY W KPA W ŚWIETLE USTAWY O DORĘCZENIACH ELEKTORNICZNYCH – W REALIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA

813/23 PUBLIC RELATIONS W INSTYTUCJI/FIRMIE

172/23 PFRON-URZĄD PRACY – OBSŁUGA SYSTEMU OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON ROZLICZANIE ORAZ AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W URZĘDZIE PRACY, POPRZEZ UDZIELANIE Z PFRON JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZATRUDNIENIE NA STANOWISKACH UTWORZONYCH W RAMACH PRZYZNANYCH PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

124/23 PROFESJONALNY DORADCA ZAWODOWY PUP

Pozostałe terminy i tematy – w trakcie kompletowania grup. – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj


Zakopane 09-11.10.2023 r.

Tematy szkoleń:

102/23 KOMPETENCJE CYFROWE W PROCESIE OBSŁUGI OSÓB BEZROBOTNYCH – ROZWIĄZANIA USTAWOWE ORAZ INNOWACYJNE PODEJŚCIE W PRAKTYCE UP 2023 ROKU – BADANIE ONLINE Z ZASTOSOWANIEM ANKIET MINISTERIALNYCH ZE ZLICZANIEM WYNIKÓW I ZAPISEM W BAZIE DANYCH

103/23 BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W RÓŻNORODNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ OSÓB BEZROBOTNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ UCHODŹCÓW.

156/23 SKUTECZNY POŚREDNIK / DORADCA KLIENTA – PROFESJONALNY SPECJALISTA WSPÓŁPRACUJĄCY Z PRACODAWCĄ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY- AKTUANY STAN PRAWNY

1001/23 DYREKTOR PLACÓWKI OŚWIATOWEJ/SZKOŁY – VADEMECUM PRAWNE W ZARZĄDZANIU I DZIAŁANIACH PRAKTYCZNYCH NA RZECZ NOWOCZESNEJ SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ DLA OŚWIATOWEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ (DYREKTORÓW SZKÓŁ, ORGANÓW PROWADZĄCYCH I NADZORU) W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

1003/23 PRAWO PRACY W PRAKTYCE, RUCH KADROWY ORAZ BHP W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ 2022 ORAZ 2023 ROKU

521/23 DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W PROJEKTACH NOWEJ PESPEKTYWY FINANSOWEJ 2021-2027

Pozostałe terminy i tematy – w trakcie kompletowania grup. – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj


Kraków 16-18.10.2023 r.

Tematy szkoleń:

135/23 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW NIEKONKURENCYJNYCH PUP WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS+

102/23 KOMPETENCJE CYFROWE W PROCESIE OBSŁUGI OSÓB BEZROBOTNYCH – ROZWIĄZANIA USTAWOWE ORAZ INNOWACYJNE PODEJŚCIE W PRAKTYCE UP 2023 ROKU – BADANIE ONLINE Z ZASTOSOWANIEM ANKIET MINISTERIALNYCH ZE ZLICZANIEM WYNIKÓW I ZAPISEM W BAZIE DANYCH

103/23 BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W RÓŻNORODNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ OSÓB BEZROBOTNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ UCHODŹCÓW.

114/23 INSTRUMENTY RYNKU PRACY W 2023 R. – ZASADY PRZYZNAWANIA, ORGANIZACJI I MONITOROWANIA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

Pozostałe terminy i tematy – w trakcie kompletowania grup. – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj


LISTOPAD 2023

ZBIERAMY GRUPY SZKOLENIOWE – ZAPRASZAMY

Terminy i tematy – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj


GRUDZIEŃ 2023

ZBIERAMY GRUPY SZKOLENIOWE – ZAPRASZAMY

Terminy i tematy – Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną ofertę lub prosimy o kontakt – Kliknij tutaj