EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – FINANSOWANIE SZKOLEŃ

Wspieramy naszych klientów w pozyskiwaniu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wspólnie z nami realizowane projekty doradczo-szkoleniowe.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników:

  • O dofinansowanie działań rozwojowych dla pracowników może wystąpić każdy pracodawca.
  • W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów działań rozwojowych.
  • W przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.
  • Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% jego przeciętnego wynagrodzenia.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej oferty tematycznej. Chętnie przygotujemy dedykowane programy ze szczególnym uwzględnieniem Państwa oczekiwań i potrzeb.

Prosimy o kontakt : 

  • e-mail –  szkolenia@eceprestiz.pl

Telefoniczny

  • Joanna Rymczuk       – 81 534 60 65
  • Artur Piórkowski       – 81 532 10 01
  • Sławomir Wider         – 601 243 961
  • Marek Kowalczyk      – 603 402 181