EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Toruń 23-25.04.2018 r Szkolenia
  1. POŚREDNIK PRACY I DORADCA ZAWODOWY JAKO KOMPETENTNY DORADCA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I INSTYTUCJONALNEGO.
  2. NOWELIZACJA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W 2018 ROKU – PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA RODO W INSTYTUCJACH ORAZ W FIRMACH.
  3. DOTACJE, REFUNDACJE I INNE FORMY WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW I OSÓB BEZROBOTNYCH UDZIELANE PRZEZ URZĘDY PRACY. ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA PRACOWNIIKÓW PUP – OMÓWIENIE ZMIAN W ART. 46 USTAWY – OD 31 MARCA 2018 R.