EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

WAŻNE SZKOLENIE !

197. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W PRAKTYCE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY- PROJEKTOWANE ZMIANY W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW  OD 1 STYCZNIA 2017

https://eceprestiz.pl/szkolenie/197-zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce-w-praktyce-powiatowych-urzedow-pracy-projektowane-zmiany-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow-od-1-stycznia-2017/