EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

WAŻNE ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2019 R. W USTAWIE O RYNKU PRACY

https://eceprestiz.pl/szkolenie/221-przygotowanie-urzedow-pracy-do-wprowadzenia-ustawy-o-rynku-pracy-analiza-zakresu-zmian-od-stycznia-2019/