EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ISTOTNE I WAŻNE ZMIANY USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE /nowelizacja – czerwiec 2016

https://eceprestiz.pl/szkolenie/1240-istotne-i-wazne-dla-zamawiajacego-zmiany-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-nowelizacja-czerwiec-2016/