EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Zapraszamy na XV KONFERENCJE DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I NADZORU Na temat: „Prawo oświatowe, bezpieczeństwo, dydaktyka, nadzór- w praktyce dyrektora szkoły/placówki oraz pracowników organu prowadzącego i nadzoru 2016/2017”

https://eceprestiz.pl/szkolenie/xv-konferencja-dyrektorow-szkolplacowek-oswiatowych-oraz-pracownikow-organow-prowadzacych-i-nadzoru/