EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ZATRUDNIMY – NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRACĘ Z WYKŁADOWCAMI

ZATRUDNIMY – NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRACĘ

-wykładowca z zakresu podatku VAT

-wykładowca z zakresu podatku PIT

-wykładowca z zakresu podatku CIT

-wykładowca z zakresu wykrywania nadużyć finansowych, korupcji

-wykładowca z zakresu rozliczeń projektów w Nowej Perspektywie 2014-2020

-wykładowca z zakresu kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE w Nowej Perspektywie 2014-2020

-wykładowca z zakresu udzielania pomocy publicznej w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE w Nowej Perspektywie 2014-2020

-wykładowca z zakresu rachunkowości i księgowości budżetowej

– wykładowca z zakresu budżetu zadaniowego

– wykładowca z zakresu prawa budowlanego

– wykładowca z zakresu prawa prawa wodnego – ochrony wód i prawa ochrony środowiska

-inne specjalności

Charakter współpracy i warunków zatrudnienia: do uzgodnienia

Wymagania: ukończone studia wyższe,

Mile widziane: praktyka w wykładanej tematyce oraz przygotowanie pedagogiczne.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Mail: szkolenia@eceprestiz.pl, tel.: 81 534 60 65, 81 532 10 01, 81 532 10 02, 601 243 961, 603 402 181