EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ZMIANY W ORGANIZACJI TRANSPORTU OD 2017 R.

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 01.01.2017 r. przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie organizacji transportu zbiorowego, zapraszamy na szkolenie dedykowane przede wszystkim organizatorom transportu szczebla powiatowego.

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną pomoc w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań wynikających z wchodzących w życie przepisów, nakładających na samorządy powiatowe nowe obowiązki w zakresie transportu zbiorowego.

9498a7588f1b47bc57ed0231c0c0a4d7