EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Archiwum

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności

 

 SZKOLENIE  Z ZAKRESU KONTROLI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCIOM I NADUŻYCIOM W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA BENEFICJENTÓW I I VII OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 – SEKTOR ENERGETYKA

Terminy szkoleń:

Gr. I 25-26.10.2018 r.

Gr. II 05-06.11.2018 r.

Gr. III 07-08.11.2018 r.

Gr. IV 20-21.11.2018 r.

Gr. V 22-23.11.2018 r.

Miejsce szkolenia:

Warszawa

Ilość osób do przeszkolenia:

145 osób

zestawienie_logotypow

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

„Fundusze strukturalne
a Prawo zamówień publicznych”

szkolenie dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Ilość osób do przeszkolenia – 300
Realizacja projektu – od 16 listopada 2009r.
Nabór zamknięty.

 

logotypyslask

„Nowoczesne metody i narzędzia w pośrednictwie pracy”

Termin szkolenia:

10 – 11 maja 2010 r.

Miejsce szkolenia:

Wisła

Ilość osób do przeszkolenia:

37 osób

logotypyslask

„Pomoc, obsługa i aktywizacja klientów niepełnosprawnych”

Termin szkolenia:

1. 24 — 25 maja 2010 r.
2. 7 — 8 czerwca 2010 r.

Miejsce szkolenia:

Wisła

Ilość osób do przeszkolenia:

1. 18 osób
2. 18 osób

logotypyslask

„Outplacement”

Termin szkolenia:

1. 14 czerwca 2010 r.
2. – 14 czerwca 2010 r.
3. – 18 czerwca 2010 r.

Miejsce szkolenia:

Katowice

Ilość osób do przeszkolenia:

1. 12 osób
2. 12 osób
3. 12 osób

zestawienie_logotypow

„TWÓJ POMYSŁ, EUROPEJSKIE PIENIĄDZE”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

„Zamówienia publiczne w praktyce dla beneficjentów
RPO WL po nowelizacji PZP”

Szkolenie
przeznaczone dla beneficjentów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2007 – 2013
w Osiach Priorytetowych III – VIII

Terminy szkoleń:
• Grupa 1: 14-15 października 2010 r. (czwartek-piątek)
• Grupa 2: 25-26 października 2010 r. (poniedziałek-wtorek)
• Grupa 3: 27-28 października 2010 r. (środa-czwartek)
• Grupa 4: 4-5 listopada 2010 r. (czwartek – piątek)
• Grupa 5: 8-9 listopada 2010 r. (poniedziałek – wtorek)
• Grupa 6: 22-23 listopada 2010 r. (poniedziałek -wtorek)

Miejsce szkolenia:

Lublin

Ilość osób do przeszkolenia:

150 osób