EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KLIENT INDYWIDUALNY I INSTYTUCJONALNY W UP

KLIENT INDYWIDUALNY I INSTYTUCJONALNY W UP. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I INSTYTUCJONALNEGO PRZEZ DORADCĘ KLIENTA W 2024 ROKU – SZKOLENIE DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI  POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTÓW DS.PROJEKTÓW I PROGRAMÓW

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

Dowolna data w 2024 r.

Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

290,00zł

+23%VAT

12 marzec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

Uwaga: przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób cena 400,00 zł /os.

+23%VAT

26 marzec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

Uwaga: przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób cena 400,00 zł /os.

+23%VAT

16 kwiecień 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

30 kwiecień 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

14 maja 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

28 maja 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

12 czerwiec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

26 czerwiec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

Cele szkolenia: Podniesienie poziomu kompetencji uczestników szkolenia w zakresie obsługi klientów indywidualnych i instytucjonalnych, wyposażenie w wiedzę na temat komunikacji z klientem i aktywizacji z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu efektywnego świadczenia usług rynku pracy klientom PUP.

Prowadzący: mgr Mirosława Malesa – doświadczony pracownik urzędu pracy; posiada wyższe wykształcenie socjologiczne oraz studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz coachingu;  od  kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla pracowników PSZ z zakresu objętego tematyką szkolenia.

Adresaci szkolenia: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów świadczący usługi rynku pracy w urzędach pracy

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe usługi rynku pracy w świetle obowiązujących przepisów;

2. Efektywne świadczenie usług rynku pracy również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

3. Działania budujące satysfakcję i zaufanie klientów.

4. Rola i zadania pracowników PUP pełniących funkcję doradcy klienta: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów;

5. Problemy występujące podczas obsługi klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

6. Oczekiwania i potrzeby osób bezrobotnych, pracodawców oraz innych partnerów rynku pracy.

7. Skuteczne metody udzielania pomocy i motywowania klientów indywidualnych.

8. Racjonalne metody aktywizacji i motywowania do działania osób zarejestrowanych;

9. Indywidualny Plan Działania – realizacja i monitoring

10. Poprawna współpraca z klientem instytucjonalnym.

11. Profesjonalna współpraca z klientem instytucjonalnym;

12. Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji o pracodawcach;

13. Efektywne pozyskiwanie pracodawców do długofalowej współpracy;

14. Pozyskiwanie ofert pracy oraz właściwa ich realizacja jako niezbędny czynnik wzmacniający współpracę pracodawców z PUP oraz skuteczną aktywizacje osób zarejestrowanych.

15. Współpraca międzystanowiskowa pracowników urzędu jako filar profesjonalnej obsługi klientów.

16. Promocja usług i instrumentów rynku pracy;

17. Optymalna organizacja giełd i targów pracy.

18. Sytuacje problemowe występujące podczas obsługi klienta PUP;

19. Skuteczna współpraca pomiędzy poszczególnymi pracownikami urzędu pracy.

20. Dokumentowanie poszczególnych usług i działań na rzecz klientów instytucjonalnych i indywidualnych.

21. Podsumowanie szkolenia i odpowiedzi na pytania uczestników

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Ad. 2. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa