EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

DORADCA PUP – KLIENT ON-LINE

DORADCA PUP – KLIENT ON-LINE, PRACA DORADCY INDYWIDUALNEGO I INSTYTUCJONALNEGO ONLINE BEZ KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO KLIENTA Z DORADCĄ I URZĘDEM Z UWZGLĘDNIEMIEM OBSŁUGI  OBYWATELI UKRAINY

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

Dowolna data w 2022 r.

1.Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

290,00 zł

+23%VAT

15 grudzień 2022r.
czwartek w godz.11:30-15:30

2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

520,00 zł  

Aktualna promocja 450,00 zł

+23%VAT

Cele szkolenia: nabycie i pogłębienie wiedzy na temat skutecznej strategii obsługi klienta indywidualnego i instytucjonalnego on-line bez bezpośredniego kontaktu; usystematyzowanie wiedzy dotyczącej roli i zadań realizowanych przez doradcę klienta w urzędzie pracy;
Prowadzący: Doświadczony pracownik urzędu pracy, posiadający ugruntowaną wiedzę i umiejętności z zakresu tematyki objętej szkoleniem, socjolog , licencjonowany trener i wykładowca od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla pracowników PUP.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne dotyczące obsługi klienta indywidualnego i instytucjonalnego PUP, w tym Obywateli Ukrainy.
2. Usługi świadczone klientom PUP bez konieczności wychodzenia z domu.
3. Formy kontaktu z osobami bezrobotnymi i poszukującymi również Obywatelami Ukrainy zgodnie z obowiązującymi przepisami i sposoby jej dokumentowania.
4. Możliwości świadczenia pomocy klientom indywidualnym przez telefon i Internet przez doradców klienta (szczególnie psychologów) w sytuacji stresu związanego z brakiem pracy, sytuacją zdrowotną lub rodzinną.
5. Obecne trudności w efektywnej aktywizacji klientów w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią
6. Planowanie podejmowania i utrzymywania kontaktu z pracodawcami zgodnie z obowiązującymi przepisami i sposoby ich dokumentowania.
7. Możliwości dotyczące promocji usług urzędu bez bezpośredniego kontaktu z klientami instytucjonalnymi.
8. Wypracowanie skutecznych metod kontaktu z pracodawcami za pomocą sieci teleinformatycznych.
9. Pozyskiwanie i przyjmowanie do realizacji krajowych ofert pracy bez bezpośredniego kontaktu z pracodawcą i przedsiębiorcą.
10. Zasady dokumentowania poszczególnych usług rynku pracy
11. Współpraca między stanowiskowa/międzywydziałowa i jej znaczenie dla efektywnego świadczenia usług urzędu pracy.

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Ad.2.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa