EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KSeF – FAKTURA VAT W TEORII I PRAKTYCE W 2024 ROKU

KSeFFAKTURA VAT W TEORII I PRAKTYCE W 2024 ROKU FIRMACH I URZĘDACH – OBOWIĄZKI I SANKCJE

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

10 maj 2024
w godz. 09:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

600,00 zł 

+23%VAT

07 czerwiec 2024
w godz. 09:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

600,00 zł 

+23%VAT

Cele szkolenia: poznanie zmieniających się oraz obowiązujących przepisów i działań niezbędnych do wykonania w 2023 r. oraz I półroczu 2024 roku w Instytucjach i Firmach.

Prowadzący szkolenie: Krzysztof Bukowski – finansista i praktyk w dziedzinie skarbowości, finansów i podatków.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Akty prawne zmieniające uregulowania w zakresie faktur vat na 2024 rok

2.Faktura ustrukturyzowana a zwykła faktura elektroniczna – różnice i atuty

3.Zadania Krajowego Systemu e-Faktur

4.Model uprawnień dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)

5.Transakcje dla których istnieje obowiązek wystawienia faktury

6.Transakcje, które nie rodzą bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury

7.Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur – art. 106b

8.Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur – art. 106c

9.„Samofakturowanie”

10.Regulacje prawne w zakresie fakturowania

11.Elementy obowiązkowe faktury – art. 106e ust. 1 pkt 1-15

12.Proces przygotowania faktur sprzedażowych

13.Faktury korygujące – sprzedaż

14.Zmiany na białej liście

15.Wystawianie faktur w trakcie awarii KSeF

16.Faktury na zakup w KSeF

17.Faktury korygujące zakup w KSeF

18.Korzyści z faktury ustrukturyzowanej

19.Faktura ustrukturyzowana

20.Zadania Krajowego Systemu e-Faktur

21.Faktury ustrukturyzowane – kolejne zmiany

22.Faktury ustrukturyzowane – sankcje

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa