EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

INFORMACJA STAROSTY W POŚREDNICTWIE PRACY

INFORMACJA STAROSTY W RAMACH REALIZACJI POŚREDNICTWA PRACY W 2024 R. TRUDNE PRZYPADKI – OFERTY BEZ WYMAGAŃ ORAZ PRÓBY OUTSOURCINGU. POBYT I PRACA OBYWATELA UKRAINY W MYŚL SPECUSTAWY WOJENNEJ

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

10 lipiec 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

13 sierpień 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

11 wrzesień 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

16 październik 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

13 listopad 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

11 grudzień 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

Cel szkolenia: dokładne poznanie procedury wydawania informacji starosty w związku ze złożoną ofertą pracy do Powiatowego Urzędu Pracy. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się oraz przećwiczyć prawidłowy sposób wprowadzania danych do systemu Syriusz, a także pozyskać wiedzę jak sprawnie przeprowadzić rekrutację osób bezrobotnych ( w szczególności dot. prac prostych) i uniknąć błędów przy wydawaniu informacji starosty. Omówione zostaną kwestie różnic między pracą tymczasową a outsorcingiem, ze względu na coraz częstsze przypadki próby obchodzenia przepisów przez pracodawców.

Prowadzący:  magister administracji publicznej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownik Urzędu Pracy posiadający doświadczenie w obsłudze klienta instytucjonalnego i indywidualnego oraz zajmujący się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Od kilku lat blisko związany z tematyką zatrudniania i funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, praktyk. Wysoko oceniany wykładowca za swoja wiedzę, sposób przekazywania informacji oraz praktyczne podejście do omawianych tematów.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Regulacje prawne oraz przepisy szczególne dotyczące trwającej wojny w Ukrainie

2. Pośrednictwo pracy- rola doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego podczas realizacji ofert pracy

3. Test rynku pracy krok po kroku:

a) informacja starosty (zakres przedmiotowy i podmiotowy)

b) cechy i właściwości lokalnego rynku pracy

c) procedura realizacji oferty pracy:

– sposoby przyjęcia, wywiad i skuteczne negocjacje z pracodawcą

– odpowiednia selekcja kandydatów

– terminowa realizacja oferty

– wydanie informacji starosty (omówienie poszczególnych punktów)

d) aktualne i praktyczne zasady rozpatrywania informacji starosty przez wojewodów

e) zawody zwolnione z konieczności przeprowadzania testu rynku pracy

f) casestudy, trudne przypadk (w szczególności proste stanowiska), analiza zróżnicowanych ofert pracy z informacją starosty

4. Realizacja ofert pracy zgłaszanych przez agencje pracy tymczasowej

5. Praca tymczasowa a outsorcing pracowniczy w myśl przepisów art. 18 Ustawy:

– definicje outsourcingu i pracy tymczasowej

– legalne możliwości udostępniania pracowników

– różnice i podobieństwa przy leasingowaniu pracowników

– dokumenty zawierające wyjaśnienia dotyczące postępowania przy realizacji ofert pracy i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wyk. pracy cudzoziemcowi, w przypadkach próby outsorcingu

6. Praca i pobyt cudzoziemców z Ukrainy w Polsce- podstawowe informacje związane z trwającą wojną w Ukrainie

7. Proponowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w oparciu o projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców oraz innych przepisów

8. Podsumowanie, dyskusja i odpowiedzi na pytania

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa