EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KOMPETENCJE CYFROWE

KOMPETENCJE CYFROWE W PROCESIE OBSŁUGI OSÓB BEZROBOTNYCH – ROZWIĄZANIA USTAWOWE ORAZ INNOWACYJNE PODEJŚCIE W  PRAKTYCE UP 2023 ROKU – BADANIE ONLINE Z ZASTOSOWANIEM ANKIET MINISTERIALNYCH ZE ZLICZANIEM WYNIKÓW I ZAPISEM W BAZIE DANYCH

Data Szkolenia

Forma

Cena netto:szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

25 wrzesień 2023r.
w godz.08:30-12:30

1.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

+23%VAT

16 październik 2023r.
w godz.08:00-12:00

2.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

+23%VAT

30 październik 2023r.
w godz.08:00-12:00

3.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

+23%VAT

13 listopad 2023r.
w godz.08:00-12:00

4.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

+23%VAT

18 grudzień 2023r.
w godz.08:00-12:00

5.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

+23%VAT

Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla doradców zawodowych, doradców klienta, kadry kierowniczej UP i wszystkich pracowników zajmujących się diagnozą kompetencji cyfrowych. Uczestnicy poznają sposoby badania kompetencji cyfrowych, a także dowiedzą się o zastosowaniu ministerialnej ankiety online w sposób umożliwiający badanie z automatycznym zliczaniem wyników i zapisem do bazy danych. Ponadto zostanie omówiony proces dokumentacji kompetencji cyfrowych w systemie Syriusz, a także zostaną zaprezentowane przykładowe programy i tematy szkoleń do wykorzystania przez doradców zawodowych w ramach poradnictwa indywidualnego lub grupowego.

Prowadzący szkolenie: praktyk publicznych służb zatrudnienia z 12 letnim doświadczeniem, psycholog z przygotowaniem informatycznym, doradca zawodowy, pośrednik pracy. Jeden z prekursorów koncepcji badania kompetencji cyfrowych w Polsce.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ramy Kompetencji dla Obywateli – DigComp.
2. Kompetencje cyfrowe – rozwiązania ustawowe oraz cel badania.
3. Odpowiedzi na trudne pytania i wątpliwości związane z badaniem kompetencji cyfrowych – wyjaśnienia.
4. Dokumentacja kompetencji cyfrowych w systemie Syriusz.
5. Stosowanie ankiety do badania kompetencji cyfrowych w praktyce – w tym badanie na odległość.
6. Badanie kompetencji cyfrowych ankietą Ministerialną online, z automatycznym zliczaniem wyników i zapisywaniem danych w pliku Excel.
7. Przykładowe programy porad grupowych i indywidualnych z zakresu kompetencji cyfrowych, praktyczne wskazówki.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa