EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KOMPETENCJE CYFROWE

KOMPETENCJE CYFROWE – ROZWIĄZANIA USTAWOWE ORAZ INNOWACYJNE PODEJŚCIE W PRAKTYCE UP 2024 ROKU – PRZEPROWADZENIE BADANIA ONLINE Z AUTOMATYCZNYM ZLICZANIEM WYNIKÓW I ZAPISEM W BAZIE DANYCH

Data Szkolenia

Forma

Cena netto:szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

28 czerwiec 2024 r. w godz.08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

+23%VAT

16 lipiec 2024 r. w godz.08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

+23%VAT

13 sierpień 2024 r. w godz.08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

+23%VAT

03 wrzesień 2024 r. w godz.08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

+23%VAT

24 wrzesień 2024 r. w godz.08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

+23%VAT

08 październik 2024 r. w godz.08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

+23%VAT

29 październik 2024 r. w godz.08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

+23%VAT

12 listopad 2024 r. w godz.08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

+23%VAT

26 listopad 2024 r. w godz.08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

+23%VAT

17 grudzień 2024 r. w godz.08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: szkolenie przeznaczone dla doradców zawodowych, doradców klienta, kadry kierowniczej UP i wszystkich pracowników zajmujących się diagnozą kompetencji cyfrowych. Uczestnicy poznają innowacyjny sposób badania kompetencji cyfrowych online z zastosowaniem ministerialnej ankiety z funkcją automatycznego zliczania wyników i zapisu do bazy danych. Ponadto zostanie omówiony proces dokumentacji kompetencji cyfrowych w systemie Syriusz, a także zostaną zaprezentowane przykładowe programy i tematy szkoleń do wykorzystania przez doradców zawodowych w ramach poradnictwa indywidualnego lub grupowego.

Prowadzący szkolenie: Kamil Kulawiec, psycholog, doradca zawodowy. Pracownik Urzędu Pracy z 15 letnim doświadczeniem. Koordynator działu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Osoba posiadająca wiedzę praktyczną, przygotowanie informatyczne i doświadczenie trenerskie oraz charakteryzująca się nieszablonowym podejściem do omawianych zagadnień.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ramy Kompetencji dla Obywateli – DigComp.

2. Kompetencje cyfrowe – rozwiązania ustawowe oraz cel badania.

3. Odpowiedzi na trudne pytania i wątpliwości związane z badaniem kompetencji cyfrowych – wyjaśnienia.

4. Dokumentacja kompetencji cyfrowych w systemie Syriusz.

5. Stosowanie ankiety do badania kompetencji cyfrowych w praktyce – w tym badanie na odległość.

6. Badanie kompetencji cyfrowych online, z automatycznym zliczaniem wyników i zapisem danych w pliku Excel.

7. Przykładowe programy porad grupowych i indywidualnych z zakresu kompetencji cyfrowych.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa