EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PUP W 2024

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PUP W 2024 / WIZYTY MONITORUJĄCE PROWADZONE PRZEZ URZĘDY PRACY

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

09 maja 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

580,00 zł 

+23%VAT

13 czerwiec 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

580,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób odpowiedzialnych i wykonujących kontrole zewnętrzne, eliminowanie błędów i nieprawidłowości w procesie kontroli, doskonalenie metod postępowania kontrolera oraz tworzenia dokumentacji kontrolnej.
Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do kierownictwa i pracowników Urzędów Pracy zajmujących się i zainteresowanych procesem kontroli zewnętrznych.
Prowadzący: Prof. dr hab. Artur Piaszczyk –praktyk i wybitny specjalista w dziedzinie kontroli zewnętrznej, wewnętrznej, audytu. Prekursor w zakresie opracowywania wzorców kontroli zewnętrznych prowadzonych przez PUP w Polsce. Autor licznych pozycji literatury z zakresu kontroli i audytu.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Podstawy prawne kontroli /wizyt monitorujących prowadzonych przez Urzędy Pracy,
2. Organizacja procesu kontroli w PUP – procedury kontroli, regulaminy, upoważnienia
3.Zespół kontrolerów – zadania
4.Obszr kontrolowany
5.Kontrole umów cywilnoprawnych
6.Przykładowe zapisy w umowach
7.Regulamin kontroli zewnętrznych wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy – przykład
8.Zagadnienia związane z doborem próby do kontroli
9.Dokumentacja z przebiegu procesu kontrolnego – przykładowe wzory dokumentów
10.Przykłądy nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli
11. Nieprawidłowości w; zabezpieczaniu dowodów kontroli, sporządzaniu dokumentacji, zbieraniu ustnych i pisemnych wyjaśnień, postępowaniu kontrolera w przypadku zaistniałych nieprawidłowości, postępowaniu odwoławczym
12.Case study, dyskusja

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe

Karta zgłoszeniowa