EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Materiał – Zasady wydatkowania

MATERIAŁY DO POBRANIA – ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY Z PRZEZNACZENIEM NA FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ INNE CELE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY

Materiały szkoleniowe