EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Materiały szkoleniowe

MATERIAŁY DO POBRANIA ZAKRES TEMATYCZNY DLA PRACOWNIKÓW BIURA PFRON

Materiały szkoleniowe

MATERIAŁY DO POBRANIA ZAKRES DLA PRACOWNIKÓW ODDZIAŁÓW PFRON

Materiały szkoleniowe

ANKIETA EWALUACYJNA PO SZKOLENIU – PROSZĘ POBRAĆ I ODESŁAĆ NA E-MAIL SZKOLENIA@ECEPRESTIZ.PL

Ankieta ewaluacyjna