EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Moduł 1

Moduł I – Podstawy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności w Polsce.

 

Harmonogram dla modułu I 

-rozpoczęcie samokształcenia modułu I -11 maja 2020r. godz.10:00,

-zakończenie samokształcenia z modułu I -12 maja 2020r.,

-samokontrola stopnia zrozumienia materiału poprzez pytania kontrolne, a także wykonanie i nadesłanie zadań i ćwiczeń w dn.11-12 maja 2020r.,

-ewentualne konsultacje mailowe 11-12 maja 2020r.,

-nadesłanie testu kompetencji z zakresu modułu I – do dnia 13 maja 2020r. do godz. 10:00,

-po przesłaniu rozwiązanego testu kompetencji – wyślemy kody dostępu do materiałów następnego modułu.

 

Zakres tematyczny modułu:

  1. Definicja działalności gospodarczej w świetle prawa
  2. Przedsiębiorca i jego predyspozycje osobiste
  3. Forma prawna w działalności gospodarczej
  4. Formy opodatkowania działalności gospodarczej
  5. Rejestrowanie działalności gospodarczej
  6. Koncesje i zezwolenia
  7. Pracownik w firmie
  8. Prowadzenie rachunkowości w firmie
  9. Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój firmy
  10. Test zaliczeniowy modułu 1

 

Materiały Test zaliczeniowy