EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Moduł II

Moduł II  – Podatki i inne opłaty w małej firmie.

 

Harmonogram dla modułu II 

-rozpoczęcie samokształcenia modułu II -13 maja 2020r. 

-zakończenie samokształcenia z modułu II -15 maja 2020r.

-samokontrola stopnia zrozumienia materiału poprzez pytania kontrolne, a także  wykonanie i nadesłanie zadań i ćwiczeń  13-14 maja 2020r.

-ewentualne konsultacje mailowe 13-15 maja 2020r.

-nadesłanie testu kompetencji z zakresu modułu II – do dnia 15 maja 2020r. do godz. 18:00

-po przesłaniu rozwiązanego testu kompetencji – wyślemy kody dostępu do materiałów następnego modułu

 

Zakres tematyczny modułu  :

1.Formy opodatkowania działalności gospodarczej

2.Koncesje i zezwolenia, opłaty lokalne

3.Podatki przedsiębiorcy

4.Składki ZUS a prowadzenie działalności gospodarczej

5.Test zaliczeniowy modułu 2

 

Materiały Test zaliczeniowy