EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Moduł III

Moduł III   – Zrównoważony rozwój w biznesie

 

Harmonogram dla modułu III

-rozpoczęcie samokształcenia modułu III-18 maja 2020r. 

-zakończenie samokształcenia z modułu III -19 maja 2020r.

-samokontrola stopnia zrozumienia materiału poprzez pytania kontrolne, a także  wykonanie i nadesłanie zadań i ćwiczeń  18-19 maja 2020r.

-ewentualne konsultacje mailowe 18-19 maja 2020r.

-nadesłanie testu kompetencji z zakresu modułu III – do dnia 20 maja 2020r. do godz. 10:00

-po przesłaniu rozwiązanego testu kompetencji – wyślemy kody dostępu do materiałów IV i V.

 

Zakres tematyczny modułu :

1.Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes

2.Kluczowe założenia, normy, standardy

3.Zarządzanie ryzykami.

4.Test zaliczeniowy modułu 3

 

Materiały Test zaliczeniowy