EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Moduł VI

Moduł VI   – Marketing w małej firmie

 

Harmonogram dla modułu VI

-rozpoczęcie samokształcenia modułu VI -22 maja 2020r. 

-zakończenie samokształcenia z modułu VI -25 maja 2020r.

-samokontrola stopnia zrozumienia materiału poprzez pytania kontrolne, a także  wykonanie i nadesłanie zadań i ćwiczeń  22-24 maja 2020r.

-ewentualne konsultacje mailowe 22-23 maja 2020r.

-nadesłanie testu kompetencji z zakresu modułu VI – do dnia 23 maja 2020r. do godz. 10:00

-po przesłaniu rozwiązanego testu kompetencji – wyślemy kody dostępu do materiałów VII.

 

Zakres tematyczny modułu  :

1.Zakładam firmę i co dalej czyli jak dobrze „wystartować” w biznesie.

2.Podstawowe zasady marketingu, a współczesne narzędzia marketingowe.

3.Kreowanie wizerunku i budowanie marki.

4.Promocja firmy na stronie internetowej i na blogu.

5.Social media i e-marketing jako filary marketingu nowoczesnej firmy.

6.Płatne kampanie reklamowe.

7.Test zaliczeniowy modułu 6

 

Materiały Test zaliczeniowy