EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Moduł VII

Moduł VII   – Godzenie życia zawodowego i prywatnego, zarządzanie czasem, planowanie pracy

 

Harmonogram dla modułu VII

-rozpoczęcie samokształcenia modułu VII  -26 maja 2020r. 

-zakończenie samokształcenia z modułu VII -28 maja 2020r.

-samokontrola stopnia zrozumienia materiału poprzez pytania kontrolne, a także  wykonanie i nadesłanie zadań i ćwiczeń  26-27 maja 2020r.

-ewentualne konsultacje mailowe 26-27 maja 2020r.

-nadesłanie testu kompetencji z zakresu modułu VII – do dnia 28 maja 2020r. do godz. 10:00

-ewaluacja 28-29 maja 2020r. – nadesłanie ankiet ewaluacyjnych w dniu 28 maja 2020r. do godz. 10:00

-konsultacje dotyczące całego szkolenia, uzupełnienia, zakończenie szkolenia, wystawienie zaświadczeń –  28-29 maja 2020r.

 

Zakres tematyczny modułu :

1.Work-life balance – koncepcja zarządzania ukierunkowana na wypracowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym.

2.Praca pod presją czasu i w sytuacjach trudnych. Efektywne zarządzanie czasem. Techniki zarządzania sobą w czasie.

3.Różnice indywidualne w zarządzaniu czasem. Narzędzia pomocne w zarządzaniu sobą w czasie: krzywa wydajności, krzywa osiągnięć, linie czasu i ich wpływ na naszą aktywność.

4.Przeszkody zewnętrzne i wewnętrzne w zarządzaniu czasem – dystraktory, syndrom Parkinsona, prokrastynacje. Wybrane metody zarządzania czasem (matryca Eisenhowera, metoda Pareto).

5.Cele jako filtry percepcyjne i fundament efektywności oraz automotywacji w zarządzaniu czasem pracy.  Metoda SMART i metoda NLP.

6.Czas jako stresor. Zarządzanie czasem jako metoda walki ze stresem. Identyfikacja warunków organizacyjnych niezbędnych dla efektywnego zarządzania czasem i organizacji pracy własnej.

7.Psychologiczne mechanizmy obronne w stresie: racjonalizacja, projekcja, reakcja upozorowana, dysocjacja, przeniesienie (substytucja), regresja, fiksacja.

8.Test zaliczeniowy modułu 7

 

Materiały Test zaliczeniowy