EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027

 

SZKOLENIE – NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027

Szkolenie w godz. 08:30 -15:00

MATERIAŁY DO POBRANIA – NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027

Proszę kliknąć poniższy link i wpisać użytkownika i hasło z otrzymanego e-mail

Materiały szkoleniowe

TEST WIEDZY ORAZ ANKIETA EWALUACYJNA DO POBRANIA – NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027
Proszę kliknąć poniższy link i wpisać użytkownika i hasło z otrzymanego e-mail
Test