EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

OBSŁUGA KLIENTA ONLINE

OBSŁUGA KLIENTA ONLINE -KOMUNIKACJA I KORESPONDENCJA W URZĘDZIE / FIRMIE Z UWZGLĘDNIENIEM PRACY ZDALNEJ 

[wptb id="6166" not found ]
Cele szkolenia: nabycie lub doskonalenie umiejętności pracownika biurowego (pracy zdalnej):

-Jak być skutecznym w komunikacji telefonicznej i korespondencyjnej
-Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych dla Pracownika i Klienta
-Jak wykorzystywać savoir vivre w korespondencji i netykietę internetową
-Jak poprawnie redagować pisma w różnych sprawach
-Jak prawidłowo interpretować zapisy RODO i zachowywać bezpieczeństwo w sieci
-Jak zarządzać dokumentacją wg różnych systemów
-Jak prowadzić rozmowy telefoniczne oraz Wideokonferencje w praktyce?

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Netykieta, zasady savoir vivre w sieci i w korespondencji mailowej. Bezpieczeństwo w sieci i zachowanie przepisów RODO.
  2. Zasady redagowania korespondencji: układy graficzne, części składowe pism, zwroty grzecznościowe, typografia, znaczenie korespondencji w wizualizacji firmy.
  3. Pisanie listów elektronicznych, forma i poprawność poczty elektronicznej, zasady redagowania treści, zwroty grzecznościowe, efektywność przekazu. Mail jako pismo przewodnie case study.
  4. Zasady redagowania korespondencji handlowej i z organami władzy i administracji państwowej.
  5. Zarządzanie dokumentacją w obiegu korespondencji. Dokumenty prawne regulujące obieg – Instrukcja kancelaryjna.
  6. Prowadzenie dokumentacji wg różnych systemów tradycyjnego i EZD. Wykazy akt, rejestry, znakowanie i archiwizacja.
  7. Indywidualne podejście do klienta/interesanta. Typologia interesantów, zarządzanie emocjami klienta, umiejętność zadawania pytań, parafrazowanie.
  8. Telefon jako narzędzie komunikacji. Zasady savoir vivre w rozmowach telefonicznych. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych. Rejestracja rozmów i przekazywanie ich treści.
  9. Wideokonferencje – zasady organizacji spotkań z wieloma rozmówcami (check-lista)

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Test

Karta zgłoszeniowa