EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

OBSŁUGA KLIENTA ONLINE

OBSŁUGA KLIENTA ONLINE -KOMUNIKACJA I KORESPONDENCJA W URZĘDZIE / FIRMIE Z UWZGLĘDNIENIEM PRACY ZDALNEJ

Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
Dowolna data
od 25.03.2020
do 31.12.2020
1.Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email
290,00zł +23%VAT
27 październik 2020r.
wtorek w godz.11:40-15:40
2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
30 listopad 2020r.
poniedziałek w godz.11:40-15:40
3.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
21 grudzień 2020r.
poniedziałek w godz.11:40-15:40
4.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VATCele szkolenia: nabycie lub doskonalenie umiejętności pracownika biurowego (pracy zdalnej):

-Jak być skutecznym w komunikacji telefonicznej i korespondencyjnej

-Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych dla Pracownika i Klienta

-Jak wykorzystywać savoir vivre w korespondencji i netykietę internetową

-Jak poprawnie redagować pisma w różnych sprawach

-Jak prawidłowo interpretować zapisy RODO i zachowywać bezpieczeństwo w sieci

-Jak zarządzać dokumentacją wg różnych systemów

-Jak prowadzić rozmowy telefoniczne oraz Wideokonferencje w praktyce?

 

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Netykieta, zasady savoir vivre w sieci i w korespondencji mailowej. Bezpieczeństwo w sieci i zachowanie przepisów RODO.
  2. Zasady redagowania korespondencji: układy graficzne, części składowe pism, zwroty grzecznościowe, typografia, znaczenie korespondencji w wizualizacji firmy.
  3. Pisanie listów elektronicznych, forma i poprawność poczty elektronicznej, zasady redagowania treści, zwroty grzecznościowe, efektywność przekazu. Mail jako pismo przewodnie case study.
  4. Zasady redagowania korespondencji handlowej i z organami władzy i administracji państwowej.
  5. Zarządzanie dokumentacją w obiegu korespondencji. Dokumenty prawne regulujące obieg – Instrukcja kancelaryjna.
  6. Prowadzenie dokumentacji wg różnych systemów tradycyjnego i EZD. Wykazy akt, rejestry, znakowanie i archiwizacja.
  7. Indywidualne podejście do klienta/interesanta. Typologia interesantów, zarządzanie emocjami klienta, umiejętność zadawania pytań, parafrazowanie.
  8. Telefon jako narzędzie komunikacji. Zasady savoir vivre w rozmowach telefonicznych. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych. Rejestracja rozmów i przekazywanie ich treści.
  9. Wideokonferencje – zasady organizacji spotkań z wieloma rozmówcami (check-lista)

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 743 90 80, 81 749 08 16

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Ad.2.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 743 90 80, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa