EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – PRAWO I PRAKTYKA W 2020 ROKU

Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
02 grudzień 2021r.
czwartek w godz.08:30-15:30
1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
850,00zł +23%VAT

Cel szkolenia:Zaznajomienie z tematyką odnawialnych źródeł energii, Pogłębienie wiedzy na temat energii uzyskanej z odnawialnych źródeł, Kształtowanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania odnawialnej energii. Zapoznanie z aspektem prawnym stosowania odnawialnych źródeł energii.

Prowadzący:dr nauk przyrodniczych, praktyk i specjalista w dziedzinie odnawialnych źródeł energii

PROGRAM SZKOLENIA
1. Rodzaje źródeł odnawialnej energii
2. Biogazownie, energia słoneczna i wiatru, geotermalna oraz biomasa, -koszty urządzeń
3. Ilości uzyskanej energii z tych źródeł,
4. Korzyści i eksploatacja urządzeń,
5. Obszary na których można wykorzystywać tego rodzaju formy energii, -koszty związane z amortyzacją
6. Aspekt prawny.
7. Program szkolenia opracowany w oparciu o następujące akty prawne: Projekt o Odnawialnych Źródłach Energii z 2013,
8. Dyrektywa RE z 2013/18/UE z dnia 12.05.2013 dostosowująca dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/28/WE z dnia 23.04.2009 w sprawie promowania i stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
9. Studium przypadku
 

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 534 60 65, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa