EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ROZLICZENIA Z ZUS

ROZLICZENIA Z ZUS – PROGRAM PŁATNIK – KOREKTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ, ZGŁOSZEŃ DO UBEZPIECZEŃ I ROZLICZEŃ ZUS Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU PŁATNIK 

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

22 wrzesień 2023r.
w godz. 08:30-12:30

1.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

580,00 zł 

+23%VAT

20 październik 2023r.
w godz. 08:30-12:30

2.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

580,00 zł 

+23%VAT

24 listopad 2023r.
w godz. 08:30-12:30

3.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

580,00 zł 

+23%VAT

15 grudzień 2023r.
w godz. 08:30-12:30

4.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

580,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: uczestnicy szkolenia otrzymają najnowszą wiedzę dotyczącą funkcjonalności programu płatnik.
Prowadzący: Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia, specjalista w zakresie współpracy  i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, uzgodnień  należności, specjalista w zakresie prowadzenia postępowania dochodzenia zwrotu należności, windykacji i egzekucji.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Korekta na koncie płatnika składek a korekta na koncie ubezpieczonego.
2. Nowe zasady rozliczania nadpłat składek.
3. Nowe zasady dochodzenia należności przez ZUS.
4. Nowe sposoby podpisywania dokumentów elektronicznych.
5. Zwroty świadczeń, listy korekcyjne w kwocie brutto, listy korekcyjne w kwocie netto, należności przypisane do spłaty, analiza zdarzeń, analiza decyzji, korekty wyrejestrowań z ubezpieczeń oraz korekty deklaracji rozliczeniowych.
6. Zwrot składki zdrowotnej po zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lista korekcyjna, wypłata składki zdrowotnej, korekta raportu RCA.
7. Przekroczenie podstawy wymiaru składek, odrzucenie raportu RCA, korekty DRA.
8. Zgon świadczeniobiorcy, wprowadzanie decyzji.
9. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń.
10. Analiza świadczeń przedawnionych.
11. Weryfikacja w zakresie świadczeń naliczonych i wstrzymanych na listach, korekty wypłat, całkowita korekta naliczenia, weryfikacja rozliczeń z ZUS.
12. Zmiana wysokości świadczenia, a korekty deklaracji rozliczeniowej.
13. Weryfikacja dokumentów ZZA, ZUA, ZWUA, ZCNA – zmiany w trybie korekty.
14. Weryfikacja salda z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – roczna informacja rozliczeniowa ZUS z rozliczenia sald konta dla płatnika – PUP z zakresu 1 oraz 51.
15. Porządkowanie konta ubezpieczonego.
16. Rozwiązywanie błędów krytycznych.
17. Zasadność przekazywania do ZUS dokumentu ZIUA.
18. Korekty deklaracji a repliki pobierane z ZUS – weryfikacja rozbieżności.
19. Status ” ZGŁOSZONY” lub “WYREJESTROWANY” i wpływu na weryfikację dokumentów rozliczeniowych;
20. Zgłaszanie brakujących okresów ubezpieczenia

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe

Karta zgłoszeniowa