EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ROZLICZENIA Z ZUS

ROZLICZENIA Z ZUS – PROGRAM PŁATNIK – KOREKTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ, ZGŁOSZEŃ DO UBEZPIECZEŃ I ROZLICZEŃ ZUS Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU PŁATNIK 

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

17 kwiecień 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

580,00 zł 

+23%VAT

22 maja 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

580,00 zł 

+23%VAT

19 czerwiec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

580,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: uczestnicy szkolenia otrzymają najnowszą wiedzę dotyczącą funkcjonalności programu płatnik.
Prowadzący: Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia, specjalista w zakresie współpracy  i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, uzgodnień  należności, specjalista w zakresie prowadzenia postępowania dochodzenia zwrotu należności, windykacji i egzekucji.
PROGRAM SZKOLENIA:

1. Nowe zasady rozliczania nadpłat składek.

2. Nowe zasady dochodzenia należności przez ZUS.

3. Nowe sposoby podpisywania dokumentów elektronicznych.

4. Zastosowanie świadczenia SWI.

5. Obsługa świadczeń́ niepobranych po upływie sześciu miesięcy od daty wypłaty

6. Raport świadczeń́ przedawnionych

7. Utworzenie decyzji i naliczenie korekty przedawnionego świadczenia.

8. Kompleksowa obsługa należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

9. Zgon świadczeniobiorcy, wprowadzanie decyzji.

10. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń.

11. Analiza świadczeń przedawnionych.

12. Weryfikacja w zakresie świadczeń naliczonych i wstrzymanych na listach, korekty wypłat.

13. Weryfikacja dokumentów ZZA, ZUA, ZWUA, ZCNA – zmiany w trybie korekty.

14. Weryfikacja salda z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – roczna informacja rozliczeniowa ZUS z rozliczenia sald konta dla płatnika – PUP z zakresu 1 oraz 51.

15. Porządkowanie konta ubezpieczonego.

16. Rozwiązywanie błędów krytycznych.

17. Zasadność przekazywania do ZUS dokumentu ZIUA.

18. Status ” ZGŁOSZONY” lub “WYREJESTROWANY” i wpływu na weryfikację dokumentów rozliczeniowych;

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe

Karta zgłoszeniowa