EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

SOW-PFRON-ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA

SOW-PFRON -ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – PROCEDOWANIE WNIOSKU WRAZ Z  OBSŁUGĄ INSTRUMENTU W SYSTEMIE SOW

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

20 czerwiec 2024
w godz. 09:00-13:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

640,00 zł

Uwaga: przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób cena 550,00 zł /os

+23%VAT

18 lipiec 2024
w godz. 09:00-13:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

640,00 zł

Uwaga: przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób cena 550,00 zł /os

+23%VAT

14 sierpień 2024
w godz. 09:00-13:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

640,00 zł

Uwaga: przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób cena 550,00 zł /os

+23%VAT

19 wrzesień 2024
w godz. 09:00-13:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

640,00 zł

Uwaga: przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób cena 550,00 zł /os

+23%VAT

17 październik 2024
w godz. 09:00-13:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

640,00 zł

Uwaga: przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób cena 550,00 zł /os

+23%VAT

14 listopad 2024
w godz. 09:00-13:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

640,00 zł

Uwaga: przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób cena 550,00 zł /os

+23%VAT

19 grudzień 2024
w godz. 09:00-13:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

640,00 zł

Uwaga: przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób cena 550,00 zł /os

+23%VAT

Cel: Zdobycie wiedzy w obszarze rozpatrzenia wniosku,  podpisania umowy  oraz jej rozliczenie z uwzględnieniem realizacji instrumentu w systemie SOW. Przedstawienie praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów i zapisów w systemie SOW.

Prowadzący szkolenie:

1.Beata Tryc – Kierownik Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych. W Urzędzie Pracy od 2009 roku. Posiada doświadczenie biznesowe w obszarze HR (rekrutacje, zarządzanie kadrami i szkolenia). Wieloletni trener szkoleń menadżerskich   i  z obsługi klienta. 

2.Monika Metelska – Specjalista ds. rozwoju zawodowego. Od 2014r. zajmuje się merytoryczną obsługą instrumentów rynku pracy (refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, przyznanie osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności  w formie spółdzielni socjalnej) finansowanych ze środków PFRON. Posiada wieloletnie doświadczenie  w pracy w Urzędzie Pracy na różnych stanowiskach. Posiada wiedzę z zakresu księgowości i szeroko pojętego HR. 

PROGRAM

1.Podstawy prawne i praktyka w realizacji przyznawania pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

2.Omówienie zasad rozpatrzenia wniosku i przyznania środków wnioskodawcy (kto może otrzymać, na co zwrócić uwagę podczas oceny wniosku, przyznanie środków jako pomoc de minimis).

3.Elementy prawidłowej umowy (najważniejsze zapisy, zabezpieczenia, terminy).

4.Obsługa wniosku w systemie SOW

– procedowanie wniosku: zapisy w systemie;

– kolejność działań;

– praktyczne rozwiązania (np. otwarcie naborów, proces oceny wniosku, przeprowadzenie rozliczenia wydatków).

5.Case study, pytania, odpowiedzi

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa