EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

USTAWA O AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 2023

USTAWA O AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 2023. NOWE ZADANIA POŚREDNICTWA PRACY W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI I OSOBAMI ZAREJESTROWANYMI.”

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

02 grudzień 

2022r.
piątek w godz.07:30-11:30

1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu przygotowanie pośredników pracy/doradców ds. zatrudnienia do zmian wynikających z ustawy o Aktywności zawodowej. Zostanie umówiony krok po kroku aktualny proces przyjęcia oraz realizacji oferty pracy, wraz ze zmianami wynikającymi z ustawy o Aktywności zawodowej. Ponadto na szkoleniu uczestnicy zapoznają się ze sposobami doboru kandydatów do ofert pracy na podstawie aktualnej definicji „odpowiedniej oferty pracy”, oraz z nowym podejściem wynikającym z ustawy o aktywności zawodowej.

Prowadzący: magister psychologii, doradca zawodowy. Pracownik Urzędu Pracy z 14 letnim doświadczeniem. Wieloletni koordynator zespołów ds. poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz zespołu ds. obsługi pracodawców. Osoba posiadająca wiedzę praktyczną, doświadczenie trenerskie oraz charakteryzująca się nieszablonowym podejściem do omawianych zagadnień.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Najważniejsze zmiany w pośrednictwie pracy wynikające z ustawy o aktywności zawodowej.

2. Nowa rola doradcy klienta instytucjonalnego, nawiązanie i utrzymanie profesjonalnego kontaktu z pracodawcą.

3. Przyjęcia i upowszechnienie oferty pracy. Stan aktualny i szykowane zmiany.

4. Realizacja oferty pracy, dobór kandydatów.

5. „Odpowiednia oferta pracy” czy aktualna definicja ma sens w obliczu zmian?

6. Brak konsekwencji w przypadku odmowy przyjęcia propozycji pracy – wady i zalety.

7. Wykorzystanie systemu Syriusz do doboru kandydatów (selekcje złożone).

8. Zaprezentowanie przydatnych i praktycznych funkcji selekcji złożonej (np. selekcja osób które pracowały w danym zawodzie w ostatnich 5 latach, dobór po miejscu zamieszkania, pominięcie osób na stażach lub tych które zgłosiły brak gotowości z powodu urodzenia dziecka i wiele innych).

9. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa