EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

SyriuszSTD DOBÓR KANDYDATÓW

SyriuszSTD  DOBÓR KANDYDATÓW DO OFERTY PRACY W OPARCIU O PROCES „SELEKCJI ZŁOŻONEJ”

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

12 sierpień 

2022r.
piątek w godz.07:30-11:30

1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

490,00 zł 

Aktualna promocja 400,00 zł 

+23%VAT

09 wrzesień 

2022r.
piątek w godz.07:30-11:30

2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

490,00 zł 

+23%VAT

07 październik 

2022r.
piątek w godz.07:30-11:30

3.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

490,00 zł 

+23%VAT

04 listopad 

2022r.
piątek w godz.07:30-11:30

4.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

490,00 zł 

+23%VAT

02 grudzień 

2022r.
piątek w godz.07:30-11:30

5.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

490,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z procesem selekcji i doboru kandydatów do oferty pracy. Omówiony zostanie proces przyjęcia oferty, negocjacji z pracodawcą oraz upowszechnienia oferty. Zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie czym jest „odpowiednia oferta pracy” dla bezrobotnego w kontekście aktualnej sytuacji na rynku pracy i jak skutecznie realizować taką ofertę. Uczestnicy otrzymają przydatne przykłady „selekcji złożonej” oprogramowania SyriuszSTD, które będą mogli zastosować w praktyce i które usprawnią proces doboru kandydatów do oferty.

Prowadzący: magister psychologii, doradca zawodowy. Pracownik Urzędu Pracy z 14 letnim doświadczeniem. Wieloletni koordynator zespołów ds. poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz zespołu ds. obsługi pracodawców. Osoba posiadająca wiedzę praktyczną, doświadczenie trenerskie oraz charakteryzująca się nieszablonowym podejściem do omawianych zagadnień.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Przyjęcie i upowszechnienie oferty pracy.
  2. „Dopieszczamy ofertę pracy” – na co zwrócić uwagę by oferta pracy była atrakcyjna dla kandydata. Negocjacje z pracodawcą.
  3. „Odpowiednia oferta pracy” – w kontekście aktualnej sytuacji na rynku pracy.
  4. Kiedy przedstawianie propozycji odpowiedniej oferty jest niezasadne.
  5. Realizacja ofert pracy w okresie panującego COVID-19.
  6. Skierować czy poinformować o ofercie? Wady i zalety poszczególnych sposobów realizacji oferty pracy.
  7. Dobór kandydatów do oferty pracy w oparciu o „selekcję złożoną” Syriusz STD.
  8. Zaprezentowanie przydatnych i praktycznych funkcji selekcji złożonej (np. selekcja osób które pracowały w danym zawodzie w ostatnich 5 latach, dobór po miejscu zamieszkania, pominięcie osób na stażach lub tych które zgłosiły brak gotowości z powodu urodzenia dziecka i wiele innych).
  9. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa