EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

USTAWA O AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 2023

USTAWA O AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 2023. NOWE ZADANIA POŚREDNICTWA PRACY W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI I OSOBAMI ZAREJESTROWANYMI.”

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

18 październik 2023r.
w godz. 08:30-12:30

1.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

23 listopad 2023r.
w godz. 08:30-12:30

2.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

21 grudzień 2023r.
w godz. 08:30-12:30

3.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu przygotowanie pośredników pracy/doradców ds. zatrudnienia do zmian wynikających z ustawy o Aktywności zawodowej. Zostanie umówiony krok po kroku aktualny proces przyjęcia oraz realizacji oferty pracy, wraz ze zmianami wynikającymi z ustawy o Aktywności zawodowej. Ponadto na szkoleniu uczestnicy zapoznają się ze sposobami doboru kandydatów do ofert pracy na podstawie aktualnej definicji „odpowiedniej oferty pracy”, oraz z nowym podejściem wynikającym z ustawy o aktywności zawodowej.

Prowadzący: Praktyk publicznych służb zatrudnienia, z 15 letnim stażem pracy,  doradca zawodowy, socjolog z przygotowaniem pedagogicznym.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Najważniejsze zmiany w pośrednictwie pracy wynikające z ustawy o aktywności zawodowej.

2. Nowa rola doradcy klienta instytucjonalnego, nawiązanie i utrzymanie profesjonalnego kontaktu z pracodawcą.

3. Przyjęcia i upowszechnienie oferty pracy. Stan aktualny i szykowane zmiany.

4. Realizacja oferty pracy, dobór kandydatów.

5. „Odpowiednia oferta pracy” czy aktualna definicja ma sens w obliczu zmian?

6. Brak konsekwencji w przypadku odmowy przyjęcia propozycji pracy – wady i zalety.

7. Wykorzystanie systemu Syriusz do doboru kandydatów (selekcje złożone).

8. Zaprezentowanie przydatnych i praktycznych funkcji selekcji złożonej (np. selekcja osób które pracowały w danym zawodzie w ostatnich 5 latach, dobór po miejscu zamieszkania, pominięcie osób na stażach lub tych które zgłosiły brak gotowości z powodu urodzenia dziecka i wiele innych).

9. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa