EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Fundusze UE
01UE. MONITORING, EWALUACJA I KONTROLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
02UE. POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W LATACH 2014 – 2020 – NOWE PRZEPISY
03UE. OSZUSTWA FINANSOWE I KORUPCJA W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
04UE. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ – KONTROLA, TYPOWE BŁĘDY I NADUŻYCIA
05UE. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ ORAZ OBIEKTY JEJ TOWARZYSZĄCE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020