EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Fundusze UE
01UE. MONITORING, EWALUACJA I KONTROLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
02UE. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2022 ROKU – NOWE PRZEPISY I PRAKTYKA PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW Z UWZGLEDNIENIEM REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
03UE. OSZUSTWA FINANSOWE I KORUPCJA W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE