EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy – ZAPRASZAMY DO ZAKŁADKI SZKOLENIA ONLINE
01UP. KFS W 2022 R. – NOWE PRIORYTETY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW PRZYJĘTE PRZEZ MINISTRA I RADĘ RYNKU PRACY- PRAKTYCZNE KOMPENDIUM WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW PSZ
02UP. PROCEDURA REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W USTAWIE O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. PROBLEMATYKA INTERPRETACYJNA – AKTUALNY STAN PRAWNY
03UP. TEST RYNKU PRACY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM- INFORMACJA STAROSTY
04UP. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY- OMÓWIENIE PRAWA I PROCEDUR W 2022 R.
05UP. STRAŻ GRANICZNA – CUDZOZIEMIEC – URZĄD PRACY – ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W KONTEKŚCIE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ WPISU OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM. WSPÓŁPRCA ORGANÓW; URZĘDU PRACY I STRAŻY GRANICZNEJ- JAKO ORGANU KONTROLUJĄCEGO PODMIOTY POWIERZAJĄCE PRACĘ NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH
06UP. INSTRUMENTY RYNKU PRACY – ZASADY ORGANIZACJI I MONOTORIWANIA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY
07UP. STAŻE ORAZ BONY W 2022- REALIZACJA STAŻY I BONÓW STAŻOWYCH W PRAKTYCE URZĘDÓW PRACY W 2022 ROKU
08UP. KONTROLA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ I TARCZY BRANŻOWEJ – PROCES KONTROLI POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ PUP W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ I TARCZY BRANŻOWEJ
09UP. DOTACJA, REFUNDACJA KOSZTÓW 2022 – DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, REFUNDACJA KOSZTÓW STANOWISKA PRACY – OD PRZYJĘCIA WNIOSKU DO ZAKOŃCZENIA UMOWY. DOBÓR ODPOWIEDNIEJ FORMY ZABEZPIECZENIA UMOWY
10UP. PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I INSTYTUCJONALNEGO RÓWNIEŻ NA ODLEGŁOŚĆ W 2022 ROKU- WARSZTAT DOSKONALĄCY DLA POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTÓW DS.PROJEKTÓW I PROGRAMÓW
11UP. SKUTECZNA AKTYWIZACJA KLIENTÓW URZĘDÓW, W TYM OSÓB PONIŻEJ 30 LAT I POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
12UP. EFEKTYWNA REALIZACJA KRAJOWYCH OFERT PRACY KLUCZEM DO UTRZYMANIA DŁUGOTRWAŁEJ WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI W 2022 ROKU
13UP. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA NARZĘDZIEM W KREOWANIU ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ KLIENTÓW PUP
14UP. POMOC DE MINIMIS W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
15UP. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2022 ROKU – NOWE PRZEPISY I PRAKTYKA PO NOWELIZACJI
16UP. KPA W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW – ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW, A PROCEDURA ADMINISTRACYJNA PRZY WYDAWANIU ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ I OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM. PRAKTYKA, PROBLEMY INTERPRETACYJNE- AKTUALNY STAN PRAWNY
17UP. PFRON-URZĄD PRACY 2022 – ROZLICZANIE ORAZ AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W URZĘDZIE PRACY POPRZEZ UDZIELANIE Z PFRON JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZATRUDNIENIE NA STANOWISKACH UTWORZONYCH W RAMACH PRZYZNANYCH PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
18UP. KONTROLE ZEWNĘTRZNE/WIZYTY MONITORUJĄCE PROWADZONE PRZEZ URZĘDY PRACY W OKRESIE I WARUNKACH PANDEMII ZWIĄZANEJ Z COVID-19 W 2022 ROKU
19UP. OBSŁUGA KLIENTA Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
20UP. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY W PRAKTYCE PUP
21UP. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY W PRAKTYCE PUP
22UP. PROCEDURA REJESTRACJI CUDZOZIEMCÓW JAKO BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY W OPARCIU O ZMIANY W USTAWIE O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. PROBLEMATYKA INTERPRETACYJNA – AKTUALNY STAN PRAWNY
23UP. PORADNICTWO GRUPOWE/BILANS KOMPETENCJI – INSPIRACJE DORADCY W PORADNICTWIE GRUPOWYM ORAZ BILANS KOMPETENCJI