EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Ochrona środowiska
901/20 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – PRAWO I PRAKTYKA W 2020 ROKU
902/20 ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA – ZAPOBIEGANIE – PRAWO I PRAKTYKA W 2020 R.
903/20 OCHRONA I REKULTYWACJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH