EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Logistyka/Transport
1601/22 RYZYKO A POLITYKA FLOTOWA W FIRMIE – OPTYMALIZACJA PROCESÓW
1602/22 METODY OPTYMALIZACJI KOSZTÓW W ZARZĄDZANIU TRANSPORTEM I FLOTĄ
1603/22 KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZADZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE I FLOCIE – NOWOCZESNE PODEJŚCIE
1604/22 LOGISTYKA MIEJSKA – NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI MIAST I AGLOMERACJI
1605/22 STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA – WYZNACZANIE, ORGANIZACJA, OBSŁUGA ORAZ OPŁATY I PODATKI
1606/22 KONCESJE W TRANSPORCIE
1607/22 PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W PRAKTYCE 2022 ROKU
1608/22 GOSPODARKA MAGAZYNOWA, ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM – SKUTECZNA ORGANIZACJA, REDUKCJA KOSZTÓW
1609/22 ZAKUPY – METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH