EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Logistyka/Transport
1601. ZARZĄDZANIE PUBLICZNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM. NOWE ZADANIA DLA ORGANIZATORÓW TRANSPORTU W 2019 R.
1602. USTAWA O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM. PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU – NOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI W 2019R.
1603. KONCESJE W TRANSPORCIE – DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO WYKONYWANIA TRANSPORTU ZBIOROWEGO – 2019 R.
1604. STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA – WYZNACZANIE, ORGANIZACJA, OBSŁUGA ORAZ OPŁATY I PODATKI W 2019 R.
1605. SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W ZAKRESIE KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH OSÓB I RZECZY
1606. LOGISTYKA MIEJSKA – NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI MIAST I AGLOMERACJI W 2019R.
1607. GOSPODARKA MAGAZYNOWA W 2019 ROKU , ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM – SKUTECZNA ORGANIZACJA, REDUKCJA KOSZTÓW
1608. METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH W 2019 ROKU
1609. KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZADZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE I FLOCIE
1610. KOSZTY I ICH MINIMALIZACJA W ZARZĄDZANIU TRANSPORTEM I FLOTĄ
1611. LOGISTYKA – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM A ZARZĄDZANIE FLOTĄ