„ABC podstaw rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przyznawanie świadczeń zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022r., poz. 690 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi”.

Posted by & filed under .

  Cel szkolenia:  celem szkolenia jest zapoznanie uczestników podstaw rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa, przyznawania zasiłków oraz świadczeń dla bezrobotnych, prawidłowa analiza i weryfikacja  dokumentów w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akty wykonawcze. Adresaci szkolenia: szkolenie kierowane jest do pracowników Powiatowych Urzędów… Read more »