EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

AUDYT ŚLEDCZY

W sierpniu 2009r. Europejskie Centrum Ekonomiczne „Prestiż” wydało nowa książkę.

„Książkę „Audyt śledczy” z wielką satysfakcją i przyjemnością można zarekomendować jako pierwszą polską pozycję wydawniczą (nie licząc pozycji J. Wells, „Nadużycia w firmach” – tłumaczenie na j. polski), dotyczącą problematyki nadużyć gospodarczych. Jest to doskonały poradnik dla audytorów, kontrolerów zewnętrznych , wewnętrznych, służb śledczych, biegłych rewidentów, pracowników wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariuszy państwowych, którzy w swojej pracy zajmują się zarówno identyfikacją czynników ryzyka oszustwa, jak i wykrywaniem oszustw (nadużyć gospodarczych). Zawarte w książce konkretne przykłady, czynią z niej również wartościową pozycję dla Kadry zarządzającej i członków rad nadzorczych, komisji rewizyjnych. Z uwagi na układ treści merytorycznych – od omówienia przykładowych czynników ryzyka oszustwa, poprzez wykazanie możliwości popełnienia oszustw w sprawozdawczości finansowej, do szczegółowego przeanalizowania konkretnych nadużyć gospodarczych – pozycja ta może służyć również jako podręcznik akademicki lub jako literatura uzupełniająca z rachunkowości, finansów publicznych, a wręcz obowiązkowa dla słuchaczy studiów podyplomowych z dziedziny rewizji finansowej, audytu czy kontroli wewnętrznej. Dodatkowym walorem tej pozycji wydawniczej jest przystępny język, mimo iż poruszane zagadnienia dotyczą konkretnych zdarzeń ekonomiczno – gospodarczych. Fakt ten poszerza krąg osób mogących z niej korzystać aby zrozumieć istotę audytu śledczego. Ponadto książka wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom coraz większego środowiska osób zainteresowanych walką z nadużyciami w życiu gospodarczym. Stanowi ona swoisty model ograniczania i eliminowania czynników ryzyka i powstawania nadużyć gospodarczych, odpowiadający najwyż¬szym światowym standardom.

Spis treści
 • 1. Wstęp
 • Część pierwsza Ryzyko oszustwa
 • 2. Definicje nadużyć, oszustwa, nieprawidłowości
 • 3. Przyczyny i rodzaje zagrożenia oszustwem
 • 4. Przeciwdziałanie oszustwom
 • Część druga Ryzyko oszustwa według Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
 • 5. Uwagi ogólne
 • 6. Czynniki ryzyka oszustwa związane z nieprawidłowościami wynikającymi z oszukańczej sprawozdawczości finansowej
 • 6.1. Czynniki ryzyka oszustw związane z cechami kierownictwa i jego wpływu na środowisko kontroli
 • 6.2. Czynniki ryzyka oszustw dotyczące branży
 • 6.3. Czynniki ryzyka oszustwa dotyczące cech działalności operacyjnej oraz stabilności finansowej
 • 7. Czynniki ryzyka oszustwa dotyczące nieprawidłowości wynikających z zawłaszczenia majątku
 • 7.1. Czynniki ryzyka oszustwa wiążące się z podatnością majątku na zawłaszczenie
 • 7.2. Czynniki ryzyka oszustwa dotyczące kontroli
 • 8. Szczegółowe zagadnienia dotyczące procedur badania
 • 8.1. Przykłady modyfikacji procedur badania w wyniku oszacowania czynników ryzyka oszustwa
 • 8.2. Rozważania dotyczące sald księgowych, grup transakcji i poziomu stwierdzeń
 • 8.3. Szczególne działania podejmowane w celu uwzględnienia nieprawidłowości wynikających z oszukańczej sprawozdawczości finansowej
 • 8.4. Szczególne działania podejmowane w celu uwzględnienia nieprawidłowości wynikających z zawłaszczenia majątku
 • Część trzecia Przykłady nadużyć gospodarczych
 • 9. Nadużycia pozaksięgowe
 • 9.1. Nieewidencjonowana sprzedaż
 • 9.2. Zaniżony przychód ze sprzedaży i zaniżone należności
 • 9.3. Czasowy zabór środków
 • 9.4. Ukrywanie nadużyć pozaksięgowych
 • 9.4.1. Niszczenie lub przerabianie dowodów księgowych
 • 9.4.2. Pokrycie następną wpłatą (tzw. łańcuszek)
 • 9.4.3. Kradzież lub fałszowanie wyciągów dla klientów
 • 9.4.4. Nieprawdziwe zapisy księgowe
 • 9.4.5. Ukrywanie niedoboru w zapasach
 • 9.5. Wykrywanie i zapobieganie
 • 10. Nadużycia fakturowane (fikcyjne roszczenia)
 • 10.1. Nadużycia za pośrednictwem fasadowej firmy
 • 10.2. Nadużycia bez współudziału dostawcy
 • 10.3. Zakupy prywatne za firmowe środki
 • 10.4. Zapobieganie i wykrywanie fikcyjnych roszczeń
 • 11. Nadużycia płacowe
 • 11.1. Martwe dusze
 • 11.2. Fałszowanie zarobków
 • 11.3. Wyłudzanie prowizji
 • 11.4. Zapobieganie nadużyciom płacowym
 • 11.5. Wykrywanie nadużyć płacowych
 • 12. Nadużycia w rozliczaniu wydatków służbowych
 • 12.1. Nieprawidłowe sklasyfikowanie wydatków
 • 12.2. Zawyżanie wydatków
 • 12.3. Fikcyjne wydatki
 • 12.4. Wielokrotny zwrot
 • 12.5. Wykrywanie nadużyć w rozliczaniu wydatków służbowych
 • 13. Sprzeniewierzenie zapasów i innych aktywów niegotówkowych
 • 13.1. Nadużywanie składników aktywów niegotówkowych
 • 13.2. Kradzież składników aktywów niegotówkowych
 • 13.3. Ukrywanie niedoborów
 • 13.4. Wykrywanie nadużyć niegotówkowych
 • 14. Korupcja
 • 14.1. Przekupstwo
 • 14.1.1. Prowizje
 • 14.1.2. Przetargi
 • 14.2. Wymuszenie
 • 14.3. Konflikt interesów
 • 14.4. Zapobieganie i wykrywanie korupcji
 • 15. Fałszowanie sprawozdań finansowych
 • 15.1. Fikcyjne przychody
 • 15.2. Niewspółmierność przychodów z kosztami
 • 15.3. Zatajone zobowiązania i koszty
 • 15.4. Niewłaściwe ujawnienia
 • 15.5. Niewłaściwa wycena aktywów
 • 15.6. Przykłady wskaźników finansowych pomocnych w wykrywaniu oszustw w sprawozdawczości finansowej
 • 16. Prawo Benforda – naukowe narzędzie wykrywania oszustw
 • 17. Zakończenie