EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Kontrola – wybrane zagadnienia

W styczniu 2013r. Europejskie Centrum Ekonomiczne „Prestiż” wydało nowa książkę.

Kontrola – wybrane zagadnienia

Spis treści
 • Wstęp
 • Rozdział I
 • Kontrola zarządcza
 • 1.1. Wprowadzenie
 • 1.2. Pojęcie i zadania kontroli zarządczej
 • 1.3. Koordynacja kontroli zarządczej w sektorze publicznym
 • 1.4. Obowiązki i standardy kontroli zarządczej
 • 1.5. Plan działalności i sprawozdanie z wykonania planu
 • 1.6. Zasady wdrożenia kontroli zarządczej
 • 1.7. Samoocena kontroli zarządczej
 • 1.8. System zarządzania ryzykiem
 • 1.8.1. Mapa ryzyka
 • Rozdział II
 • Kontrole zewnętrzne wykonywane przez urzędy pracy
 • 2.1. Zagadnienia ogólne
 • 2.2. Kontrole umów cywilnoprawnych
 • 2.2.1 Przykłady nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli
 • 2.3. Kontrola środków unijnych
 • 2.3.1. Wprowadzenie
 • 2.3.2. Wyciąg z ustawy o Narodowym Planie Rozwoju
 • 2.3.3. Zagadnienia związane z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
 • 2.3.4. Wytyczne dotyczące przeprowadzania kontroli w siedzibie beneficjentów oraz w miejscu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
 • 2.3.5. Sprawdzenie rzeczywistej realizacji projektu
 • 2.3.6. Przykładowa analiza ryzyka
 • 2.4. Kontrola środków z PFRON
 • Bibliografia